ไฟเขียวต่างด้าวลงทุนเดือน ต.ค.17 ราย รัฐชี้หอบเทคโนโลยีใหม่เข้ามาถ่ายทอด

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า เดือน ต.ค.59 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 17 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 193 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มอีก 98 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
          "การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดบที่ไม่สูงมากนัก เช่นการ วิเคราะหวิจัยด้านโปรตีน และพันธุศาสตร์ ซึ่งถ่ายทอดให้แก่นักวิจัยของสถาบันวิจัยในประเทศไทยจำนวน 30 คน วิทยาการเฉพาะด้านการซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ ประหยัดพลังงานและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทดสอบสมรรถนะรถยนต์ในสนามทดสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนารถยนต์ที่กลุ่มบริษัทฮอนด้าลงทุนก่อสร้างสนามทดสอบในประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนารถยนต์ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย"
          สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตในเดือน ต.ค.59 ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่ม 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 87 ล้านบาท 2.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท 3.ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 18 ล้านบาท 4.ธุรกิจค้าปลีก 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 85 ล้านบาท ทั้งนี้ การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยในช่วง 10 เดือนของปี 59 (ม.ค.-ต.ค.) คณะกรรมการฯ ได้มีการอนุญาตรวมจำนวน 589 ราย ลดลง 14% มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,977 ล้านบาท ลดลง 54%