ไทยเจ้าภาพจัด ITU Telecom World 2016

 กสทช. เดินหน้าจัดงานITU Telecom World 2016 วันที่14-17 พ.ย.2559 ย้ำ งดจัดกิจกรรมรื่นเริง เน้นโชว์เทคโนโลยีดิจิตอล สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ เพิ่มอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ กสทช.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication: ITU) จัดงาน ITU Telecom World 2016 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานระหว่างวันที่ 14 - 17 พ.ย. 2559 ที่เมืองทองธานี
          ทั้งนี้ ในการจัดงานยังคงดำเนินการตามวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ แต่ได้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้งดซึ่งการแสดงที่สื่อไปในทางการรื่นเริง โดยจะเน้นย้ำถึงการนำเสนอผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านไอซีทีระดับโลก ที่ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม นักลงทุน ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สร้างนวัตกรรมได้ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาไอซีที เพื่อสร้างความตระหนักด้านไอซีทีของโลกรวมถึงประเทศสมาชิก ITU ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่
          สำหรับรูปแบบของงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1.นิทรรศการนานาชาติ เป็นส่วนแสดงนวัตกรรมด้านไอซีที โทรคมนาคมและเทคโนโลยี โอกาสด้านการลงทุน 2. ประชุมวิชาการ เป็นส่วนของการประชุมเชิงวิชาการที่ต้องการดึงดูดให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และร่วมหารือ กำหนดทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไอซีที และโทรคมนาคมในอนาคต และ 3. พิธีมอบรางวัลให้กับเอสเอ็มอี โดยประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมงานจะเป็นผู้คัดเลือก.
--จบ--