กสทช.ปรับแผนติดตั้งเน็ตสาธารณะ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กสทช.ได้ทบทวนแผนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริการสาธารณะใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และไม่ซ้ำซ้อนกับแผนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ ตามขั้นตอน สำนักงาน กสทช.ต้องปรับแผนการดำเนินงานแล้วนำเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ก่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กทปส.) เพื่ออนุมัติ จากนั้นจะเสนอให้บอร์ด กสทช.พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แผนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการสาธารณะของ กสทช.นั้น เดิมกำหนดไว้ในแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วไป และบริการเพื่อสังคม (USO) ปี 55-59 โดยจะติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3,920 จุด ในพื้นที่ห่างไกล เน้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน ใช้วงเงินลงทุน 11,500 ล้านบาท แต่ขณะนี้จะปรับแผนใหม่ ยังเน้นพื้นที่ห่างไกล แต่ต้องสำรวจพื้นที่ใหม่ว่าซ้ำซ้อนกับกระทรวงดีอีหรือไม่ และจะปรับแผนการบำรุงรักษาใหม่จากเดิม 1 ปี เป็น 3 ปี ความเร็วของอินเตอร์เน็ต 30/10 เมกะบิต ซึ่งจะติดตั้งก่อน ส่วนกรณีจะติดตั้งเพิ่มอีก 10,000 จุด ต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงดีอี
          ส่วนการประมูลเพื่อหาผู้ติดตั้งและให้บริการนั้น ต้องรอความชัดเจนว่ากระทรวงดีอีจะให้นำทรัพย์สินที่ติดตั้ง มาเป็นทรัพย์สินของรัฐ เพื่อนำไปไว้ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อให้มีเงินบำรุงรักษาระบบตลอดไปหรือไม่ ซึ่งการเปิดประมูล จะเปิดให้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายเข้าร่วมประมูล เพราะเงินที่นำส่งเป็นรายได้ของกองทุน กทปส. มาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีอัตรา 3.75% ของรายได้ คาดว่า กสทช.จะติดตั้งแล้วเสร็จทั้ง 3,920 จุดในเดือน ธ.ค.60.