กระทรวงดิจิทัลจัด "ไวไฟฟรี"บริการประชาชนร่วมไว้อาลัย

กระทรวงดีอี ผนึกหน่วยงานในสังกัดให้บริการประชาชน ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จัดรถบัสรับ-ส่งฟรี พร้อมให้บริการสัญญาณไวไฟฟรี 1 ปี เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนาม ไว้อาลัยผ่านช่องทางออนไลน์ ทุกหน้าเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน
          นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ในสังกัด
          ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม และบริการต่างๆ
          เช่น จัดโต๊ะลงนามไว้อาลัย ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน พร้อมให้ประชาชนร่วมไว้อาลัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ หน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น ส่วนการให้บริการประชาชนนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงดีอี และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม จัดบูธเพื่อแจกสิ่งของต่างๆ จาก หน่วยงานในสังกัด โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ละวัน
          อาทิ แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 9,999,999 ดวง ของไปรษณีย์ไทย โปสเตอร์พ็อกเก็ตบุ๊ค พระบรมราโชวาท และพัดพับได้ โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม น้ำดื่ม และแผ่นซีดีภาพยนตร์แอนิเมชั่น "พระมหาชนก" โดยซิป้า พร้อมจุดลงนามไว้อาลัยผ่านช่องทางออนไลน์ บริเวณ ด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์หน้าพระลาน เขตพระนคร
          นอกจากนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ยังจัดรถบัสรับ-ส่งฟรี จากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ   ไปยังสนามหลวง สำหรับหน่วยงานหรือประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่คณะ จำนวน 30 คน ขึ้นไป  เป็นระยะเวลา 30 วัน
          พร้อมทั้งร่วมมือกับ บมจ.ทีโอที ให้บริการสัญญาณไวไฟฟรี บริเวณพระบรมมหาราชวัง และถนนหน้าพระลาน เป็น ระยะเวลา 1 ปี อีกด้วย
          ขณะที่ ซิป้าได้จัดให้ลงนามผ่าน ช่องทางออนไลน์ที่ http://ourking.sipa.or.th พร้อมสนับสนุนไฟล์ต้นฉบับภาพยนตร์แอนิเมชั่น "พระมหาชนก" แก่สื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ หรือรายการโทรทัศน์ที่สนใจจะนำไปเผยแพร่ ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกรมอุตุนิยมวิทยา ต่อเนื่อง