เน็ตหมู่บ้านล่ม! ทีโอทีขาดคุณสมบัติ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะออกประกาศยกเลิกการประมูลโครงการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านระยะที่ 1วงเงิน 13,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)ขาดคุณสมบัติ เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน และจะทบทวนเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์)ใหม่ ต ามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ท้วงติง และให้สอดคล้องกับนโยบายของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการ รมว.ดีอีโดยคาดว่าจะเปิดประมูลใหม่ได้ในเดือน ธ.ค.นี้ และเริ่มทยอยติดตั้งในเดือน ม.ค.60 และประชาชนจะได้ใช้อินเตอร์เน็ตในเดือน มี.ค.60
          สำหรับเงื่อนไขในทีโออาร์ที่ต้องปรับปรุงใหม่นั้น คือการกำหนดจุดติดตั้งให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับสำนักงานคณธกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ซึ่งจากเดิมก็ไม่ซ้ำซ้อนอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ระบุจุดติดตั้งชัดเจนเท่านั้นเนื่องจากต้องไปสำรวจแต่ละหมู่บ้านว่าจะให้จุดให้บริการไวไฟฟรี ณ ที่ใด ซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้งที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านอยู่แล้ว โดยกระทรวงดีอีจะเน้นพื้นที่ที่โครงข่ายอินเตอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึง 44,352 หมู่บ้าน โดยช่วงแรกจะเริ่มติดตั้งก่อน 27,820 หมู่บ้าน ขณะที่การติดตั้งของ กสทช.จะติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลมากและเน้นติดตั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3,920 หมู่บ้าน
          "กระทรวงดีอีก็จะเดินหน้าเน็ตหมู่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขณะที่ กสทช.ก็เดินหน้าตามแผนงานของ กสทช. แต่จะต้องมากำหนดจุดติดตั้งรวมกันให้ชัดเจน  เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนกันและจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับภาพเอกชนด้วย หากครัวเรือนใดต้องการที่จะติดตั้งอินเตอร์เน็ตของตัวเอง ก็สามารถติดตั้งได้ในราคาที่ถูกไม่เกิน 100-200 บาทต่อเดือน"