ALTรับทรัพย์เต็มมือบุ๊กรายได้โครงข่ายกูรูแนะเก็บเข้าพอร์ต

ทันหุ้น - ALT รับรู้รายได้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมรับผลบวกศาลตัดสินให้ชนะคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญา ที่ผิดนัดชำระค่าใช้บริการโครงข่ายมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท กูรูชี้ตุนแบ็กล็อกอื้อ มองยาวปี 60 รับรายได้โครงข่ายเคเบิลเต็มปี 120 ล้านบาท เชียร์เก็บเข้าพอร์ต เคาะราคาเป้าหมาย 10 บาท
          บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เผยบทวิเคราะห์บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT โดยประเมินว่า ในช่วงครึ่งปีหลังปี 2559 ผลการดำเนินงานของ ALT ยังเติบโตได้อย่างโดดเด่น เนื่องมาจากบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จากผู้ประกอบการมือถือเริ่มลงทุนโครงข่ายเพิ่ม
          นอกจากนี้ยังมีข่าวดีช่วงสั้นจากคำตัดสินของศาล ในกรณีที่บริษัทได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาที่ผิดนัดชำระค่าใช้บริการโครงข่าย รวมเป็นยอดเงินถึงปัจจุบันประมาณ 600 ล้านบาท จึงประเมินราคาเหมาะสมปี 2560 PER 25 เท่า คิดเป็น PEG ที่ 1 เท่า ได้ราคาเป้าหมายที่ 10 บาท ไม่รวมค่าเสียหายที่คาดว่าจะได้รับอีกประมาณ 600 ล้านบาท หรือ 0.60 บาทต่อหุ้น ในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโต จากรายได้ในการลงทุนโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่จะเริ่มรับรู้เต็มปีในปี 2560
          ปี 60 บุ๊กรายได้ 120 ล้าน
          ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยประเมินรายได้จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3 จะเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 คาดว่าจะอยู่ประมาณ 40 ล้านบาท และในปี 2560 จะรับรู้รายได้เต็มปีได้ประมาณ 120 ล้านบาท และแนวโน้มของธุรกิจการให้บริการติดตั้งรับเหมานั้น ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาหดตัวลงจากปีก่อน เนื่องจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชะลอการลงทุนเครือข่าย แต่ในช่วงครึ่งปีหลังผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเริ่มมีแผนลงทุนที่ชัดเจนขึ้น บริษัทได้รับงานในการสร้างสถานีฐานซึ่งเป็น Backlog ประมาณ 800 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้ได้ในครึ่งปีหลังในปี 2559 ประมาณ 50-60% ของ Backlog หรือประมาณ 400-500 ล้านบาท
          ส่วนความคืบหน้าจากกรณีพิพาทกับลูกค้าผิดสัญญาการใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงนั้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้คู่สัญญาชำระค่าเสียหายให้กับบริษัทในอัตราเดือนละ 13.50 ล้านบาท โดยเริ่มนับจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 จนกว่าโครงข่ายดังกล่าวจะส่งมอบคืน อย่างไรก็ดีคู่กรณีมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ประเมินค่าเสียหายจนถึงปัจจุบันประมาณ 600 ล้านบาท