"เอเชียซอฟท์" ปรับโครงสร้างใหญ่

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานโดยปรับโครงสร้างธุรกิจ และเตรียมเพิ่มทุน จดทะเบียนอีก 102,469,254 บาท จากทุนเดิม 307,407,762 บาท เป็น 409,877,016 บาท เพื่อสร้างความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแข่งขันให้บริษัทกลับมาเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงลดความซับซ้อนในโครงสร้างของบริษัทย่อยทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยการขาย-โอนและเลิกบริษัทย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยยังเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ ซึ่งหลังการจัดโครงสร้างใหม่ บริษัทจะมีสำนักงานสาขาในสิงคโปร์, มาเลเซีย, และฟิลิปปินส์ สำนักงานขายในอินโดนีเซีย ส่วนในเวียดนามเน้นสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน