เร่งรฟท.สรุปแผนไฟเบอร์ฯ

 โพสต์ทูเดย์ - "ออมสิน" สั่ง รฟท.สรุปแผนเคเบิลไฟเบอร์ออปติก เสนอ สศช. 21 ต.ค.นี้ ย้ำไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
          นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการดำเนินโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า ได้มอบหมายให้ รฟท.เร่งสรุปรายละเอียดโครงการวางระบบเคเบิลไฟเบอร์ออปติก (เส้นใยแก้วนำแสง) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วันที่ 21 ต.ค. ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
          ทั้งนี้ โครงการเคเบิลไฟเบอร์ออปติกของ รฟท. เป็นไปตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สศช. กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง ตลอดจนลดความซับซ้อนในการทำงาน โดยที่ประชุมได้กำชับให้การวางระบบเคเบิลไฟเบอร์ ออปติกจะต้องไม่ซาซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ
          อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าโครงการของ รฟท.ไม่ซาซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงพลังงาน ซึ่งใช้ระบบไฟเบอร์ออปติกของการไฟฟ้าฝ่าย
          ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกับ รฟท.ได้อยู่แล้ว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในระบบสื่อสัญญาณของตัวเองเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในเชิงธุรกิจหากำไร ประกอบกับเสาไฟฟ้ากับเส้นทางรถไฟมีระยะค่อนข้างห่าง หากจะไปใช้ร่วมกันจะต้องดึงสายไฟมา การดำเนินการค่อนข้างลำบาก และถ้าระบบเกิดขัดข้องขึ้นมา ก็จะทำให้ระบบสื่อสัญญาณของรถไฟมีปัญหาทันที ขณะเดียวกันเป็นการรองรับมาใช้กับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต