เอไอเอส ตอกย้ำข้อมูล กสทช.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่อันตราย

 เอไอเอส เดินสายจัดเสวนา "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ" ที่ จ.นครปฐม-จ.สระแก้ว โดยนำข้อมูลอ้างอิงจากกสทช.เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฯ มาเผยแพร่ให้แก่สื่อมวลชน และ ศูนย์ดำรงธรรม-สคบ.-ประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้รับทรบข้อมูล ที่ถูกต้องก่อนนำเสนอสู่สาธารณชนต่อไป
          บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส นำโดย นายกิตติ งามเจตนรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคกลาง, นายศักดิ์ชัย ปิยวิทยาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคตะวันออก และดร.ธีรศักดิ์ อนันตกุล ผู้จัดการแผนกเทคนิคโครงข่ายโทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินสายจัดงานเสวนหัวข้อ "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ" ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศจึงขอมีส่วนร่วมในการแสงดความ รับผิดชอบต่อชุม และสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชน ถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งเอไอเอสได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการทุกรายมีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภายในพื้นที่ชุมชนเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจมีบางพื้นที่ที่ประชาชนมีข้อวิตกกังวลจากการที่มีเสาส่งสัญญาณตั้งอยู่บริเวณที่พักอาศัย
          เอไอเอส จึงได้นำข้อมูลอ้างอิงจาก กสทช.ที่ใช้ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถืออย่างถูกต้องกับสื่อมวลชนจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสระแก้ว รวมถึงศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการนำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป
          โดยข้อมูลที่สำคัญที่หยิบยกมาให้ความรู้ภายในงานเสวนาฯในครั้งนี้คือประเด็นเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่มีประชาชนวิตกกังวลนั้น ความจริงแล้วไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ และสัตว์ เพราะคลื่นฯ ดังกล่าวเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำที่ไม่ส่งผลต่อดีเอ็นเอ(DNA)ในมนุษย์ และสัตว์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ คลื่นจากวิทยุ เอเอ็ม เอฟเอ็ม, โทรทัศน์ และคลื่นจากวิทยุสื่อสารตำรวจ หรือกู้ภัย, สัญญาณ WI-FI ที่สำคัญมีกำลังส่งที่ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่ กสทช. กำหนดไว้
          นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ได้กำหนดให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่ต่ำอยู่ในกลุ่ม 2B ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ กาแฟ, น้ำมันหอมระเหย และสารสกัดทั้งกลีบใบของว่านหางจระเข้ หรือน้ำมันมะพร้าวที่ผสมกับไดเอทาโนลาไมด์ สำหรับทำให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำพวกแชมพู สบู่ รวมไปถึงเครื่องสำอาง และ สารสกัด เป็นต้น
          อีกทั้งโครงสร้างของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สามารถทนต่อแรงลมปะทะได้สูงสุดถึง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับระดับความแรงของพายุไต้ฝุ่น และเป็นไปตามมาตรฐานที่กสทช.กำหนดไว้ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนเสาส่งสัญญาณซึ่งได้การรองรับจากผู้ให้บริการ ทั่วโลกในการใช้งาน
          "ปัจจุบันยังไม่มีผลวิจัยใดที่ชี้ชัดว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีผลกระทบทำให้เกิดโรคต่างๆต่อร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์เลย เช่นเดียวกับ กสทช.ที่ออกมาระบุอย่างชัดเจนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศมีเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กสทช. กำหนดไว้"