แคทเร่งติด "ยูโซ่ เน็ต" พื้นที่ห่างไกล

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการยูโซ่ เน็ต บาย แคท (USO NET by CAT) เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง ขยายโอกาสให้กับประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงบริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งตั้งแต่ปี 2556 ได้จัดตั้งศูนย์ยูโซ่ เน็ต (USO NET) เฟสแรกแล้วทั้งในโรงเรียน เทศบาลตำบล และพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายสายเข้าถึงรวม 421 แห่ง ด้วยโครงข่ายดาวเทียมและโครงข่ายไร้สาย CDMA พร้อมดูแลรักษา 3 ปี และทยอยสิ้นสุดสัญญาจนหมดในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา
          ล่าสุดจะขยายเพิ่มเติมอีก 161 แห่ง ด้วยงบ 217 ล้านบาท กำหนดส่งมอบภายในเดือน ก.ค. 2560 โดยเฟสแรกเพิ่มเติมจะเริ่มเปิดบริการที่ศูนย์ยูโซ่ เน็ต ภายในกรมทหารราบที่ 21 ก่อนจะดำเนินการให้ครบจำนวน โดยเน้นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด โดยตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จ 81 แห่ง (50%) ภายในเดือน มี.ค. 2560 ทำให้ภายในปี 2560 จะมีศูนย์ยูโซ่ เน็ตทั้งสิ้น 582 แห่งทั่วประเทศ.
--จบ--