''กสทช.''อนุมัติงบ75ล้านหนุน4โครงการวิจัยพัฒนา 

 อนุมัติประมูลเลขสวย 27 พ.ย. 16 หมายเลข

          อนุมัติประมูลเลขสวย 27 พ.ย. 16 หมายเลขกสทช. อนุมัติงบหนุน 4 โครงการยูเอสโอตอบสนองยุทธศาสตร์ ล่าสุดพร้อมเป็น เจ้าทุกข์ร่วมฟ้องพนักงานเอไอเอสเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด กสทช.วานนี้ (12 ต.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ( ยูเอสโอ) จำนวน 75 ล้านบาท รวม 4 โครงการ

          ได้แก่ 1. โครงการติดตั้งระบบไอซีที และ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีไวไฟ ในเขตพื้นที่สาธารณะของวัด สถาบันอาศรมศิลป์ วงเงินจำนวน 9,245,728.05 บาท 2. โครงการสร้างความเข้าใจ ของคนพิการและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการ เปลี่ยนผ่านไปสู่กิจการโทรทัศน์ดิจิทัล มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งประเทศไทย วงเงิน 4,437,322.10 บาท

          3. โครงการเพิ่มศักยภาพการรับ สื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสำหรับประชาชนในพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง บริษัท ไอพีเอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 21,396,492.27 บาท และ 4. โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลหมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว วงเงินรวม ไม่เกิน 3,000,000 บาท เป็นต้น

          "ทั้งนี้โครงการที่ผ่านมาบอร์ดกองทุน กทปส.ได้อนุมัติและเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ กสทช. สนับสนุนตามยูเอสโอประเภทที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมา กสทช. ได้อนุมัติหลายโครงการแล้ว และมารอบนี้มีความน่าสนใจและตอบสนองตามยุทธศาสตร์ของกสทช."

          นอกจากนี้ที่ประชุม กสทช. ยังได้มี มติอนุมัติการประมูลเลขสวย ในวันที่ 27 พ.ย.2559 ที่สำนักงาน กสทช. จำนวน 16 หมายเลข พร้อมทั้งกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย หมายเลข 088 888 8888 และ 099 999 9999 ราคาตั้งต้นการประมูล 20 ล้านบาท

          ส่วนหมายเลขอื่นๆ กำหนดราคาตั้งต้นการประมูลที่ 6 ล้านบาท เหตุที่สำนักงาน กสทช.กำหนดราคาเริ่มต้นดังกล่าว เนื่องจากในตลาดตั้งราคาตั้งต้นที่ 5 ล้านบาท ซึ่งราคาดังกล่าวที่ กสทช.ถือเป็นราคาที่รักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ โดยการประมูลจะจัดวันที่ 27 พ.ย.2559 โดย กสทช.จะให้ ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24- 25 พ.ย.2559

          พร้อมกันนี้ ยังได้พิจารณาผลสรุปการสอบข้อเท็จจริง กรณีพนักงาน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) นำข้อมูล ส่วนบุคคลด้านการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยบอร์ด กสทช. ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการร้องทุกข์แก่พนักงานเอไอเอส คนดังกล่าว ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. กสทช.) ที่ระบุว่ากรณีผู้ประกอบการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาเปิดเผย จะนับว่า กสทช. เป็นผู้เสียหายสามารถ ฟ้องผู้เสียหายได้โดยตรง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี

          ส่วนของเอไอเอส บอร์ด กสทช. ได้มีมติเห็นว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของพนักงาน แต่หากการสอบสวนของ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ามีประเด็นใดที่เอไอเอส เกี่ยวข้อง ขอให้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบใหม่ แต่ให้ส่งหนังสือแจ้งเตือนเอไอเอส ห้ามให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

          พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงาน กิจการโทรคมนาคม ไปตรวจสอบมาตรการการเข้าถึงและการนำข้อมูลออกมา ทั้งในกรณี ปกติและกรณีที่มีหมายศาลหรือหน่วยงานความมั่นคงร้องขอมา