"กสท"รุก4โซลูชั่นอี-เลิร์นนิ่ง

กสท พัฒนาโซลูชั่นอี-เลิร์นนิ่ง หวังเป็น มิติใหม่สู่การเรียนการสอนออนไลน์ ครบวงจร รองรับภาพรวมธุรกิจองค์กรยุคดิจิทัล หวังเจาะลูกค้าสถาบันการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา รวมถึงองค์กรที่เน้นการพัฒนาบุคลากร
          นายวิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าขายส่งและเอกชน สายงานการตลาดและการขาย บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า กสท ได้พัฒนาอี-เลิร์นนิ่งโซลูชั่น โดยเน้นการให้บริการ ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านองค์ความรู้ ทักษะการทำงาน ฝึกอบรมต่างๆ ให้บุคลากร ขององค์กรมีศักยภาพมากขึ้น
          นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กสท กล่าวว่า อี-เลิร์นนิ่ง โซลูชั่นเป็นบริการเพื่อกลุ่มลูกค้า องค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มความปลอดภัยด้านข้อมูล
          บริการกสท อี-เลิร์นนิ่งจะเป็นบริการพิเศษที่เน้น การใช้งานด้านการเรียนการสอน การสร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นการรวมฟีเจอร์ สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เข้าไว้ด้วยกันในแพ็คเกจ
          ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้ 1. CAT e-learning ศูนย์บริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. CAT conference ระบบการประชุม ทางไกลที่จะทำให้ผู้ใช้ไร้ขีดจำกัดในการติดต่อสื่อสาร ประชุมสัมมนา ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆ เลือกรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมได้มากถึง 11 รูปแบบ บันทึกการประชุมได้ทั้งรูปแบบวีดิโอและเสียง เพื่อนำมาจัดทำรายงานการประชุม หรือชมย้อนหลังได้ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย
          3. CAT e-entertainment บริการเช่าสตรีมมิ่ง ซิสเต็ม ซึ่ง กสท จะเป็น ผู้ให้เช่าใช้ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อ ให้บริการแก่สถานีโทรทัศน์, สถานีวิทยุ หรือองค์กรที่มีสตรีมมิ่ง คอนเท้นต์ อยู่แล้ว มาสตรีมผ่านระบบ e-Entertainment ของ กสท ได้ โดยแบ่งการบริการเป็น 2 รูปแบบ คือ บริการเช่าและขายดิจิทัล คอนเท้นต์ ที่ กสท ร่วมกับผู้ผลิต และบริการแบบโฮสติ้ง คอนเท้นต์ เป็นบริการที่ผู้เช่า/ซื้อ/ขายต้องผลิตคอนเท้นต์ด้วยตัวเอง และ กสท ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบและนำส่งคอนเท้นต์ไปยังผู้รับสารปลายทางเท่านั้น
          และ4. CAT chat ห้องสนทนาเฉพาะองค์กร เพื่อความปลอดภัยในการรับ - ส่งข้อความภายในองค์กร เช่น การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การนัดหมายประชุมภายในหรือระหว่างแผนก การสร้างห้องสนทนาเฉพาะแผนกหรือ ห้องสนทนาเฉพาะกิจ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามนโยบายขององค์กร พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการเข้ารหัส ข้อมูล รวมถึงการติดตั้งระบบภายในประเทศไทย