เอ็ตด้าจ่อชงอี-คอมเมิร์ซใส่แผนชาติเน้นแข่งขันเท่าเทียม-จ่อถกดีอี2พย.

  นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ.หรือเอ็ตด้า กล่าวถึง การจัดงาน "Thailand e-Commerce Week" ระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค.ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด "e-Commerce is all around you" อี-คอมเมิร์ซ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทย อีกต่อไป ว่า เป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมทางออนไลน์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน เชิงรุก ยกระดับผู้ประกอบการไปถึงคนทั่วไปให้ทำอี-คอมเมิร์ซได้ดีและเก่ง ตลอดจน เพิ่มความเชื่อมั่นซื้อขายออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล  ทั้งนี้ แม้ว่าอี-คอมเมิร์ซไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจตลาดอี-คอมเมิร์ซในไทย ใน ปี 2558 มีมูลค่า 2,245,147.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.41%
          ขณะที่ปี 2559 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น อีก 12.42% ขยับไปอยู่ที่ 2,523,994.ล้านบาท แต่กลับพบว่าผู้ประกอบการที่ใช้อี-คอมเมิร์ซ จริงๆ กลับมีน้อย เอ็ตด้าจึงคาดหวังว่างานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยได้รวบรวมหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซมาร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจประมาณ 2,000 ราย นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้ทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงความคิดเห็นใน (ร่าง) แผนอี-คอมเมิร์ซของประเทศ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือกรรมการดีอี พิจารณาอีกครั้ง โดยเนื้อหาของแผนนี้จะเน้นในเรื่องของภาษีเพื่อลดการได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ และเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึง อี-คอมเมิร์ซ ซึ่งการประชุมกรรมการดีอี ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 2 พ.ย.2559 นี้