กสทช.จ่อจัดงานประชุมIRF2016เวทีระดมสมองผู้นำระดับสูงIT

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IRF 2016 (International Regulators Forum 2016) ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่รวม ผู้นำระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) จากทั่วโลก
          โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ สำนักงาน กสทช. ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IRF ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับ IIC (International Institute of Communications) องค์กรไม่แสวงหากำไรชั้นนำของโลกด้านกิจการโทรคมนาคม และงาน IRF
          "งานนี้ถือเป็นงานประจำปีของวงการ องค์กรกำกับดูแล ซึ่งจะเน้นถึงบทบาทที่หน่วยงานกำกับดูแลควรมีต่อการเปลี่ยนผ่านของสังคม นโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่ยุคดิจิทัล" นายฐากร กล่าว
          สำหรับรูปแบบการประชุมจะมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแลเข้าร่วมอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทางในการกำกับดูแลภายใต้บรรยากาศการประชุมที่เป็นส่วนตัว สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแลโดยเฉพาะงานนี้ จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแล