นโยบายไทยแลนด์4.0เปรี้ยง!"เรดแฮท"ลงทุนตั้งสนง.สาขา

เรดแฮท เชื่อมั่นนโยบายรัฐ หนุนดิจิตอลอีโคโนมีดันสู่ไทยแลนด์ 4.0  ประกาศตั้ง สนง.ในไทย พร้อมเล็งสร้างแล็บ-อินโนโวชัน เซ็นเตอร์ ขณะที่คู่ค้ารายใหญ่ มองเตรียมใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาดอินโดจีน
          นายจิม ไวท์เฮิร์ส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดแฮท อิงค์ฯ เปิดเผยว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตของเรดแฮทสูง และเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับไทยที่มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจสูง เนื่องจากองค์กรธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนธุรกิจตัวเองสู่ดิจิตอล ซึ่งมีโอกาสที่เรดแฮทจะเข้าไปนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อช่วยภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิตอล รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง  ขณะที่ภาครัฐ มีนโยบายผลักดันประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเศรษฐกิจดิจิตอล หรือดิจิตอลอีโคโนมี เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งบริษัทก็มองหาโอกาสเข้าไปสนับสนุนการทำงานภาครัฐที่จะมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
          ล่าสุดบริษัทมองเห็นโอกาสดังกล่าวจึงได้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานในไทยเพื่อช่วยให้ทำงานกับคู่ค้าและลูกค้าได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันยังทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมากขึ้น รวมไปถึงเปิดโอกาสในการขยายการทำธุรกิจไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยไทยถือเป็นประเทศที่ 4 ในภูมิภาคนี้ที่เรดแฮทเข้ามาตั้งสำนักงานสาขา หลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้ามาทำตลาดแล้วเป็นเวลา 4 ปี โดยก่อนหน้านี้มีสำนักงานที่สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยเบื้องต้นสำนักงานดังกล่าวจะมีพนักงาน 7 คน อย่างไรก็ตามได้วางแผนขยายการลงทุนต่อเนื่องในไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมคู่ค้า หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งแล็บ หรือศูนย์อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เพื่อนำเสนอโซลูชันเรดแฮทในไทย
          นายจิม ไวท์เฮิร์ส กล่าวต่อไปว่า รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส หรือโอเพ่นซอร์ซ ของเรดแฮท เป็นแบบสมัครสมาชิก ซึ่งลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการผ่านสำนักงานสาขาในไทยได้โดยตรง หรือ ใช้บริการผ่านทางคู่ค้าหรือพาร์ตเนอร์ โดยปีนี้ทั่วโลกตั้งเป้าการเติบโตไว้ 20% ส่วนในภูมิภาคเอเชีย ตั้งเป้าเติบโต 40% ซึ่งมองว่าในไทยน่าจะมีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
          ด้านนายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทยิบอินซอย จำกัด ผู้ให้บริการวางระบบไอที ในฐานะคู่ค้าของเรดแฮทในไทย กล่าวกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า การที่เรดแฮท เข้ามาตั้งสำนักงานในไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดไทย ขณะที่ผลิตภัณฑ์และบริการของเรดแฮทในวันนี้มีการขยายตัวไปมากกว่าลีนุกซ์ โดยมีทั้งระบบงานหรือแอพพลิเคชัน และการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ในโลกยุคใหม่ที่ให้บริการบนคลาวด์เซอร์วิส ทั้งนี้มองว่าเรดแฮทจะใช้ไทยเป็นฐานในการขยายตลาดเข้าสู่อินโดไชน่าด้วย