ตามล่า "อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน"

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รักษาการ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยว่า  สัปดาห์นี้ดีอีจะหารือกับสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่องความชัดเจนการดำเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ(อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน) ที่จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.2555-2559) หรือแผน USO ของ กสทช. ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติให้ กสทช.ดำเนินการตามแผนงาน USO ได้แล้ว แต่จะต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และให้เริ่มใช้แผน USO ในปี 2559-2563 โดยแผนงานฉบับเดิม คสช.ได้สั่งชะลอดำเนินงานมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2557 
          "โครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน มีหนังสือท้วงติงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงมีปัญหาหลายๆประเด็น จึงต้องขอเวลาพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (ทีโออาร์) อีกครั้ง คาดว่าภายในเดือน ม.ค.2560 จะลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ เพื่อให้เริ่มติดตั้งอินเตอร์เน็ต 30,000 หมู่บ้านภายในปีหน้า โดยยังคงใช้เงินงบกลาง 15,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีมาดำเนินการการไม่ต้องของเงินจาก กสทช. เพราะเป็นคนละส่วนงานกัน และต่างฝ่ายต่างวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตนเอง" 
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ข้อเสนอที่จะให้ดีอีมาใช้เงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ที่มีอยู่ 21,350 ล้านบาท หากดีอีตกลงใช้งบกองทุน กทปส.ก็จะนำเสนอคณะกรรมการกองทุน กทปส.เพื่อดำเนินการต่อไป.