เตรียมเปิดตัวกระทรวงดีอีเดือนต.ค.นี้

โพสต์ทูเดย์ - "พล.อ.อ.ประจิน" เตรียมเปิดตัวกระทรวงดิจิทัล เดือน ต.ค.นี้ ขอ 1 เดือนปรับปรุงบุคลากร ยกระดับระบบไอซีทีประเทศ
          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงดีอี ว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ต้องจัดระเบียบโอนย้ายสังกัดของกระทรวงเดิมไปสังกัดยังกระทรวงอื่น ซึ่งเตรียมจะเปิดตัวได้ในช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้ ในรายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่ออธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการตั้งกระทรวง และหลังจากนั้นอีก 1 เดือน จึงจะเขียนกฎหมายลูกต่างๆ ที่ยังค้างคาอยู่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
          ขณะเดียวกัน ในส่วนของการปรับบุคลากรนั้น ในช่วง 1 เดือนนี้ปลัดกระทรวงดีอีขอเวลาในการดำเนินการถ่ายโอนหน่วยงานบางส่วน และปรับไปช่วยงานหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น สำนักงานส่งเสริมดิจิทัล และสำนักงานขับเคลื่อนดิจิทัล เป็นต้น
          พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า บุคลากรจากหน่วยงานเดิม คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีความรู้ด้านเศรษฐกิจและดิจิทัลในระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการพัฒนาด้านไอซีทีเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัลให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยดึงหน่วยงานที่มีอยู่เข้ามาช่วยทำงานเป็นทีมเพื่อให้การทำงานได้ผลดี
          นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มขีดความสามารถสำนักงานสถิติแห่งชาติในเรื่องของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลในเชิงบริหาร รวมถึงข้อมูลที่จะนำไปขับเคลื่อนตามแผนไทยแลนด์ 4.0 จะต้องมีความพร้อมมากขึ้น และเป็นฐานข้อมูลให้กับทุกกระทรวง
          ทั้งนี้ รัฐบาลคาดหวังว่าการขับเคลื่อนและปรับโครงสร้างด้านไอซีทีและดิจิทัล จะใช้เวลา 3-5 ปี ในการยกระดับให้เท่าทันประเทศที่มีความก้าวหน้าได้