INTUCHจังหวะดีเข้าซื้อรับดิวิเดนด์ยีลด์สูง8.5% เป้าราคา 80 บาท อัพไซด์ 47% พี/อีต่ำ 9 เท่า

รับดิวิเดนด์ยีลด์สูง8.5%
          เป้าราคา80บาท อัพไซด์47% พี/อีต่ำ9เท่า
          “INTUCH” โอกาสงามเข้าลงทุน ดิวิเดนด์ยีลด์สูง 8.5% สูงสุดในรอบ 5 ปี โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 80 บาท อัพไซด์บาน 47% พี/อีหุ้นต่ำเพียงแค่ 9 เท่า ขณะที่ราคาในกระดานยังต่ำกว่า “สิงเทล” ยื่นซื้อหุ้นที่ราคา 60.83 บาท
          นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ขณะนี้ได้ให้คำแนะนำ “ซื้อ” บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ให้ราคาเป้าหมาย 63 บาท หลังจากราคาหุ้น INTUCH ในปัจจุบันได้ปรับตัวลดลง จนเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อพร้อมกับให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล (ดิวิเดนด์ ยีลด์) สูงเกินระดับ 8% ขึ้นไป
          โดยจากประเด็นเรื่องคลื่นความถี่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และปัญหาด้านกฎเกณฑ์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ส่งผลให้ราคาหุ้นของ INTUCH ปรับตัวลง 16% ตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย. 2559 และ underperformed ของ SET ถึง 23%
          ดังนั้น จึงมองว่า INTUCH ปรับตัวลงไม่เหมาะสม และเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อหุ้น เพราะให้ดิวิเดนด์ยีลด์ 8% ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้ ADVANC ยังได้ผ่านจุดวิกฤติไปแล้ว และฝ่ายวิจัยเห็นความเสี่ยงที่จะมีการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายปันผล 100% ที่จำกัด
          ขณะที่ THCOM ยังสร้างกำไรให้เพียงเล็กน้อย จึงเชื่อว่าราคาหุ้นได้สะท้อนปัญหาด้านกฎเกณฑ์ไปแล้ว ซึ่งฝ่ายวิจัยใช้ส่วนลดของบริษัทโฮลดิ้งที่ 15% แก่ราคาเป้าหมายปี 2560 ของ ADVANC ที่ 190 บาท และมูลค่าในกรณีเลวร้ายสุดของ THCOM ที่ 20 บาท จะได้มูลค่าที่แท้จริงของ INTUCH ที่จำนวน 63 บาท (จากเดิม 70 บาท)
          นอกจากนี้ กรณี Singapore Telecommunications Limited หรือ SingTel ได้ประกาศซื้อหุ้น 21% ใน INTUCH จาก Aspen Holdings (ASPEN) ซึ่งทำให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ SingTel ใน ADVANC เพิ่มเป็น 32% เนื่องจากทั้งสองได้มีเทมาเส็กเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงคาดว่าการเข้าซื้อหุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธภาพมากขึ้น และจัดกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมภายใต้สิงเทล รวมถึงคาดว่าสิงเทลจะช่วย INTUCH ขยายธุรกิจร่วมทุนและช่วยลดการพึ่งพาจาก ADVANC
          ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ระบุว่า ขณะนี้ได้กำหนดคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น INTUCH ให้ราคาเป้าหมาย 80 บาท โดยประเมินภาพรวมงวดปี 2559 จะมีรายได้จำนวน 27,786 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 14,131 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลทั้งปี 4.60 บาท ปรับลดลงจากปี 2558 ที่มีรายได้ 29,267 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 16,078 ล้านบาท จ่ายปันผลทั้งปี 4.63 บาท
          อย่างไรก็ตาม ในงวดปี 2560 จะมีรายได้เพิ่มเป็น 29,935 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็น 15,366 ล้านบาท และจ่ายปันผลทั้งปี 4.66 บาท/หุ้น พร้อมกับมองว่า lNTUCH เป็นหุ้นที่ดีที่สุดในกลุ่มหุ้นปันผลในกลุ่มสื่อสารและเป็นหนึ่งในหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯของไทย โดยมีปัจจัยหนุนจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจาก ADVANC และมีการเติบโตของรายได้ที่ดีจาก THCOM
          ส่วนกรณี  Singtel แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 ว่า Singtel Global lnvestment ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทถือหุ้น 100% ได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไขกับบริษัท Aspen Holdings ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มเทมาเส็กถือหุ้น 100% ในการเข้าซื้อหุ้น lNTUCH จำนวน 673 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 21% ของทุนชำระแล้วในราคา 60.83 บาทต่อหุ้น
          โดยการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน คือ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Singtel และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2559 และถือเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายในกลุ่มเทมาเส็ก
          อีกทั้ง ยังย้ำถึงความสำคัญของ lNTUCH และ ADVANC ในสายตาของผู้ลงทุนระดับโลกอย่างเทมาเส็ก จึงเชื่อว่า lNTUCH จะได้รับประโยชน์จากการรวมพลังในครั้งนี้เนื่องจากบริษัทจะสามารถร่วมมือกับ Singtel ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพราะผู้บริหาร Singtel อาจมาร่วมนั่งในคณะกรรมการของ lNTUCH
          * INTUCH พี/อีหุ้นต่ำแค่ 9 เท่า
          จากการสำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้น INTUCH ในปัจจุบัน พบว่า ได้ซื้อขายด้วย P/E ต่ำเพียงแค่ 9 เท่า โดยราคาปิดล่าสุด (23 ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 54.25 บาท ปรับลดลง 0.75 บาท หรือคิดเป็นลดลง 1.36% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 624 ล้านบาท
          สำหรับราคาหุ้น INTUCH ล่าสุดที่ระดับ 54.25 บาท เท่ากับมีอัพไซด์หุ้น 47% เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายที่โบรกฯ ได้กำหนดไว้ที่ระดับ 80 บาท ประกอบกับราคาหุ้นในกระดานปัจจุบันยังต่ำกว่าระดับที่ Singtel เตรียมเข้าซื้อหุ้น lNTUCH ในราคา 60.83 บาท อยู่ประมาณ 12%
          อีกทั้งล่าสุดทางนักวิเคราะห์ยังคาดว่า INTUCH จะจ่ายเงินปันผลงวดปี 2560 ได้ที่ระดับ 4.66 บาท เท่ากับคิดเป็นดิวิเดนด์ยีลด์จำนวน 8.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดในกระดาน 54.25 บาท ซึ่งในงวดปี 2559 ทางบริษัทได้จ่ายปันผลไปแล้ว 2 ครั้งรวม 4.60 บาท โดยครั้งแรกจ่าย 2.47 บาท จากงวดดำเนินงาน 1ม.ค.-30 มี.ค. 2559 และครั้งที่สองจ่าย 2.13 บาท จากงวดดำเนินงานวันที่ 31 มี.ค.-10 ส.ค. 2559