เอกชนแนะกระทรวงดีอี ชู"ดิจิทัล"นำเปลี่ยนแปลง

 เอกชนแนะกระทรวงดีอีชูดิจิทัลนำทุกเรื่อง สร้างโรดแมพ เชื่อมทุกหน่วยงานร่วมผลักดันประเทศ กระตุ้นไอทีมีบทบาททุกส่วน แนะต้องกล้าเปลี่ยน ทุกระดับ  นายกฯตั้ง"อุตตม" ที่ปรึกษา
          นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคม ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย กล่าวว่า อยากเห็นกระทรวงดิจิทัลฯ นำ "ดิจิทัล" เป็นตัวลีดในทุกๆ เรื่องเหมือนกับต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ หรือมาเลเซีย สร้างโรดแมพที่ชัดเจน เป็นตัวเชื่อมให้ทุกๆ หน่วยงานร่วมกันผลักดันให้ประเทศให้เป็นประเทศดิจิทัลให้ได้ กระตุ้นให้ไอทีมีบทบาทในทุกๆ ส่วน เช่นในต่างประเทศจะกระตุ้นตั้งแต่ระดับเด็กๆ มัธยมให้เขียนโค้ดเป็น ทำซอฟต์แวร์เป็นมาตั้งแต่เด็ก
          ขณะที่ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรในกระทรวง ให้ตื่นตัว ต้องดึงคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านไอที ดิจิทัลเข้ามามากๆ อย่างที่ผ่านมามองว่า บุคลากรยังไม่ "อิน" ยังไม่มี "passion" ด้านไอทีมากพอ
          ยกตัวอย่างต่างประเทศ กระทรวงด้านไอทีจะดึงคนเก่งๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจเข้าไปทำงาน ร่วมขับเคลื่อน มีโรดแมพที่ชัดเจน เช่นมาเลเซียมีโรดแมพเรื่องซูเปอร์คอร์ริดอร์ มีเมืองไซเบอร์จายา โรดแมพชัดเจนมาก แต่ไทยโรดแมพเปลี่ยนบ่อย เกิดความไม่ชัดเจน จากนี้ไปควรดึงรัฐ และเอกชนไปร่วมขับเคลื่อน
          ส่วนคุณสมบัติรัฐมนตรีดิจิทัล ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิชั่นเรื่องเทคโนโลยี เรื่องไอทีอยู่บ้าง แต่สิ่งสำคัญ อยู่ที่บุคลากรที่จะมาร่วมขับเคลื่อนต้องอินในดิจิทัล ไม่เช่นนั้น แม้จะได้รัฐมนตรีที่เก่งด้านไอที แต่บุคลากรไม่อิน ก็ไม่มีประโยชน์"
          ต้องเปลี่ยนวิธีทำงาน
          นายประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวยการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) กล่าวว่า ไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อเสียง โดยไม่เปลี่ยนวิธีการทำงานของกระทรวง และวิธีการทำงานของผู้นำจะ นำไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้ ระบบราชการ ถึงจุดที่ไปไม่รอดแล้ว
          ระบบการทำงานของกระทรวงใหม่ต้องเป็นดิจิทัล กอฟเวิร์นเมนต์ เปิดโอกาสให้ทำสิ่งใหม่ ถ้ายังเป็นแบบเดิมจะแก้ไม่ได้ กระทรวงและพ.ร.บ.ใหม่ให้โอกาส เพาะพันธุ์ใหม่หน่วยงานที่เป็นอิสระ เป็นตัวอย่างให้ตัวเองและคนอื่น ที่จะไปทำให้ระบบเก่าตายไป
          จากเหตุผลการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเดิมที่ทำด้านอินฟราสตรักเจอร์เพียงด้านเดียว ไม่ทำเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นับเป็น ความจริงเพียงครึ่งเดียว เพราะเดิมทำอยู่แล้ว แต่ไม่เก่งและไม่เป็น พ.ร.บ.ฉบับใหม่ต้องการ มากกว่าที่ทำอยู่เดิม จะให้เป็นแม่แบบปลูกเมล็ดใหม่ เป็นดีเอ็นเอใหม่ ขึ้นอยู่กับว่า จะกล้าทำไหม ถ้าไม่กล้าต่อไปก็ดีเท่ากับวันนี้ ที่ไม่ได้ชั่วร้ายแต่ไม่ดี เหตุข้าราชการไม่กล้าทำ ถือเป็นปัญหาทางวัฒนธรรม
          ถ้าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงกระทรวงใหม่ต้องเป็นแม่แบบให้ประเทศ ถือเป็นจุดหักเหจากอนาล็อกสู่ดิจิทัลเต็มที่ เปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ความสามารถ และดัชนีชี้วัดให้ได้
          นางสาวปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของ ประเทศไทย ด้วยแนวทางของภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ภาพที่อยากเห็นจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือการวางโรดแมพและแผนงานด้าน ซิเคียวริตี้อย่างเป็นรูปแบบ
          ส่วนของบริษัท เคยมีโอกาสพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ถึงสถานการณ์ความรุนแรงด้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในไทย โดยพร้อมร่วมสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
          นโยบายยังไม่ชัด
          นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงบทบาทและความเปลี่ยนแปลงหลังการจัดตั้งกระทรวงดีอีว่า ขณะนี้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม หรือแผนดีอี ยังไม่เสร็จ และร่างพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม (พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่) อยู่ระหว่างการจัดทำของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
          ดังนั้น หากพิจารณาในแง่ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับกระทรวงดีอีจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงนโยบายเท่านั้น กสทช. ยังคงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมตามนโยบายของรัฐคือตามแผนดีอี
          ตั้งอุตตมที่ปรึกษานายกฯ
          ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  แต่งตั้งนายอุตตม สาวนายน เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล