ตั้ง"อุตตม"นั่งที่ปรึกษานายกฯ

 ผู้จัดการรายวัน360 - วานนี้ (18 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 202/2559 เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาว่า เพื่อให้เป็นการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินการในด้านเศรษฐกิจ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
          อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้ นายอุตตม สาวนายน เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 ลงนามโดยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.