''เน็ตหมู่บ้าน''ส่อวุ่น ห่วงทีโออาร์เอื้อเอกชน 

  โครงการเน็ตหมู่บ้าน 1.3 หมื่นล้านวุ่นหนัก ยื้อเคาะ ทีโออาร์กำหนดสเปคคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูล เอกชนติงตั้งงบค่าติดตั้งสูงเกินจริงกว่าเท่าตัว คาดเฟสแรกหมื่นจุดไม่ทันธ.ค.นี้  "ไอซีที" ยอมรับหลายปัญหารุมเร้า ส่งผลโครงการล่าช้า

          ความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาล "เน็ตหมู่บ้าน" ซึ่งมีกำหนดจะติดตั้งให้ครบ 10,000 จุดในเฟสแรกเดือนธ.ค.นี้  อาจดำเนินการ ไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) และสเปคของอุปกรณ์ที่ใช้ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งการเปิดประมูลกำหนดไว้แบบเปิด (โอเพ่นบิด) และเดิมก่อนนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) จะลาออกจากตำแหน่ง เคยระบุว่า โครงการดังกล่าว จะเริ่มได้เดือนส.ค.ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญคือ 1.การแบ่งงาน ความรับผิดชอบโดยคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ลงมติครั้งแรกให้บมจ.ทีโอที และบมจ.กสท โทรคมนาคม รับผิดชอบงานคนละครึ่ง โดยแบ่งโซนการติดตั้งตามโครงข่ายและข่ายสายที่มี แต่ต่อมาก็ยกเลิกให้ทีโอทีเป็นผู้รับผิดชอบรายเดียว และให้ กสท รับผิดชอบโครงการสร้างสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ และอินเตอร์เนชั่นแนล อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ แทน

          และ 2. การกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ได้เปลี่ยนไปมาทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงกับโหนดการใช้งานการลากสายไฟเบอร์เข้าไปถึงตามบ้าน (ลาสไมล์)

          นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวกำหนดให้ทีโอทีแยกจัดหาเป็น รายอุปกรณ์ การจัดเป็นแบบ ประมูลแบบปิด แต่มีหลายฝ่ายให้ข้อสังเกตว่า โครงการนี้ไม่น่าจะ ประสบความสำเร็จ จาก 1.อุปกรณ์ สเปคสูงขนาดใหญ่ 2.ราคากลางต่ำมาก

          3.งานบริหารโครงการโดย ทีโอทีด้วยระเบียบขององค์กรความไม่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร ยิ่งทำให้โอกาสล้มเหลวสูงขึ้นและไม่ค่อยมีเอกชนรายใดอยากทำงานกับทีโอที 4.งวดการจ่ายเงินลักษณะ "พีเอ็มโอ" ไม่ส่งเสริมให้งานสำเร็จ เพราะจ่ายเป็นจำนวนงวดต่ำและมีหลายงวดผู้รับงาน ถ้าเป็นทีโอทีอาจทำให้กระแสเงินสดมีปัญหาแล้ว ส่งผลให้ผู้รับงานต่อมีโอกาส เสียหายเป็นวงกว้าง 5.เมื่องบประมาณ ต่ำมีโอกาสได้ของคุณภาพต่ำ  6.การลงทุนด้วยระบบไฟเบอร์ถึงแม้จะให้ความเร็วสูง แต่จำนวนลูกค้าน้อยทำให้ไม่คุ้มการลงทุนและโยกย้ายพื้นที่ไม่ได้ 7.งบการบำรุงรักษาสูงในประเทศอื่นๆ การลงทุนเพื่อให้ยูเอสโอหรือในพื้นที่มี ผู้ใช้งานน้อย มักจะลงทุนด้วยระบบไมโครเวฟหรือระบบไวร์เลสแทน

          ข้าราชการ "หนักใจ"

          แหล่งข่าวกระทรวงไอซีที กล่าวว่า โครงการนี้เป็นที่หนักใจของข้าราชการหลายคน เพราะด้วยกรอบเวลาที่กระชั้นเข้ามาทุกที แต่การดำเนินงานยังไม่ไปถึงไหน ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่แล้วเสร็จ เพราะทีโออาร์ยังไม่ได้ข้อสรุปการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูล  หลายฝ่ายกังวลว่าจะเอื้อต่อเอกชนรายใดรายหนึ่ง ประกอบกับ งบประมาณดำเนินการ 15,000 ล้านบาทตามที่ครม. อนุมัติให้นั้น เป็นงบก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่ไอซีที เคยบริหารมา จึงเกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานหลายฝ่าย

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559 ไอซีทีได้เชิญสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประชุมหารือร่วมกัน โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับ สตง. แล้ว

          นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ที่ผ่านมาไอซีทีได้ให้ความร่วมมือกับ สตง. อย่างเต็มที่มาโดยตลอด

          ทั้งนี้ผลการประชุมทุกฝ่าย เข้าใจตรงกันทุกประเด็น และเห็นร่วมกันว่า ให้เริ่มดำเนินการโครงการ "เน็ตหมู่บ้าน" ให้เสร็จโดยเร็ว ขณะที่ กสทช. รับไปดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          นอกจากนี้ ผู้ว่า สตง.ได้ให้ ความเห็นในที่ประชุมว่าเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สตง.ควรเข้ามามีส่วนร่วมติดตามและให้คำแนะนำโครงการ "เน็ตหมู่บ้าน" ตลอดระยะเวลาในระหว่างดำเนินการ

          นางทรงพร ระบุว่า ไอซีทีให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรัดกุมรอบคอบและก่อนดำเนินโครงการไอซีทีได้ปรึกษาหารือร่วมกันกับหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงบประมาณ รวมทั้งกรมบัญชีกลางในเรื่อง ข้อระเบียบต่างๆ

          ทั้งนี้ เพราะไอซีทีมุ่งจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพในทุกภาคส่วน

          อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อรายงานว่า สำหรับเงื่อนไขทีโออาร์ของโครงการนี้ ได้ประกาศราคากลางไว้ที่ราคา 10,830.87 ล้านบาทจากงบประมาณล่าสุด 13,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าอุปกรณ์ (คำนวณจากราคากลาง) 6,678 ล้านบาท ที่เหลือ 6,322 ล้านบาท เป็นค่าติดตั้ง ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ผู้ชนะโครงการดังกล่าว จะต้องวางโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงพร้อมจุดให้บริการให้ครบ 24,700 หมู่บ้านตามรายชื่อ แนบท้ายทีโออาร์ภายใน 365 วันนับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ขณะที่การชำระเงินจะแบ่งเป็น 10 งวด ทยอยจ่ายตามเนื้องานที่ระบุในทีโออาร์

          ค่าติดตั้งกำหนดไว้สูง

          จากการแยกงบประมาณดังกล่าว ค่าติดตั้งกำหนดไว้ค่อนข้างสูง เกือบ 50% ของงบประมาณ ทั้งๆ ที่ควรจะอยู่ประมาณ 3 พันล้านบาท ทีโออาร์วางหลักการไว้จะไม่ทำเทิร์นคีย์ เน้นกดราคากลางต่ำเพื่อตัดพ่อค้าคนกลาง หรือเอสไอออก ต้องการให้เวนเดอร์เข้าตรง

          ก่อนหน้านี้ สตง. เผยว่า ได้เข้าไปตรวจสอบการทำโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านแล้ว พบ ข้อเท็จจริงหลายประการที่ชี้ให้เห็นว่า อาจเสี่ยงและมีปัญหาการดำเนินการ เช่น การใช้งบกลางในหมวดรายจ่ายอื่น ทั้งๆ ที่เป็นโครงการต้องลงทุนสูง จะต้องระมัดระวังรอบคอบ กำหนดเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน แต่เพิ่งได้รับงบกลางปี 2559 จึงต้องเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันเดือน ก.ย.นี้

          ส่วนการติดตั้งฟรีไวไฟ หมู่บ้านละ 1 จุด แต่ไม่กำหนดจุดที่แน่นอน อาจส่งผลให้โครงการล่าช้า และมีปัญหาการบริหารสินทรัพย์เหมือนการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที หรือการเตือนภัย พิบัติของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ที่ขาดประสิทธิภาพ