แคทตั้งเป้าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสมาร์ทซิตี้ 

 พ.อ.สรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท กล่าวว่า หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ จะเร่งดำเนินโครงการที่ได้ทำมาตั้งแต่ต้นปีให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำใยแก้วนำแสง และโครงข่ายรองรับการเป็นไทยแลนด์ 4.0  ภารกิจสำคัญที่สุดคือการหาธุรกิจที่จะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่พัฒนามาจากธุรกิจโมบาย โดยแคทจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และทำงานร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสมรองรับความต้องการของแต่ละหน่วยงานและแต่ละจังหวัด ซึ่งแคทมีความพร้อมในด้านแพลตฟอร์มของสมาร์ทซิตี้  จึงจะเป็นผู้เข้าไปนำเสนอโซลูชั่นให้กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแต่ละพื้นที่  ซึ่งรายได้ของแคทในอนาคตน่าจะมาจากการนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่วิ่งอยู่บนโครงข่ายดังกล่าว

          สำหรับแผนการขยายโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำใยแก้วนำแสงนั้น เป้าหมายคือการขยายเส้นทางที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเดิมมี 6 เส้นทาง โดยจะเลือกลงทุนในเส้นทางที่เหมาะสม ส่วนจะขยายมากหรือน้อยขึ้นกับงบประมาณปี 2560 และความจำเป็นในการใช้ปริมาณสื่อสารข้อมูล ซึ่งอัตราของการใช้ข้อมูลเติบโตราว 80% ต่อปี และด้วยศักยภาพของโครงข่ายที่มีหากต้องขยายจะสามารถขยายรองรับความต้องการใช้ข้อมูลในช่วง 5ปีจากนี้ ซึ่งต้องใช้เวลาประสานงานและพัฒนาโครงข่ายประมาณ 1-2 ปี.