บางกอกแอร์ฯใช้"ออราเคิลคลาวด์"

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำระบบ Oracle Service Cloud มาใช้ยกระดับการบริการและมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้โดยสาร เป็นสายการบินแรกในไทยที่ใช้บริการทำให้ควบคุมตรวจสอบเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารผ่านระบบควบคุมการทำงานเพียงแห่งเดียว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและ ตอบคำถามข้อสงสัยของผู้โดยสารได้รวดเร็ว รวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมดูแล ติดตาม จัดการตรวจสอบอีเมล์ และสร้างแบบประเมินรายงานเพื่อวัดผลการทำงานของแผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด และการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้