ธปท.ชี้ชำระเงินออนไลน์"เสี่ยงสูง" แนะทำธุรกรรมระมัดระวัง จี้แบงก์เพิ่มระบบแจ้งเตือน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559 สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดประชุม NBTC Public Forum 4/2559 เรื่อง "ขโมยเงินออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ จากกรณีปัญหาสู่การแก้ไขเชิงระบบ" ณ ห้อง กมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กทม.
          นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการ กสทช. ในฐานะคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านคุ้มครอง ผู้บริโภค กล่าวว่า เรื่องร้องเรียนการหลอกลวง เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องร้องเรียน ลำดับต้นๆ ในประเทศกำลังพัฒนา เราคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยีแต่จะทำอย่างไรให้มีมาตรการความปลอดภัยที่ดีขึ้น เป็นระบบที่ตอบสนองทั้งความสะดวก และความปลอดภัยมีความรับผิดชอบต่อที่ผู้ใช้ ระบบที่จะยอมรับได้
          นายธนะสิทธิ์ สรรพโชติวัฒน์ ผู้บริหารส่วนตรวจสอบ ความเสี่ยง และเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตแบงกิ้งในประเทศไทย 10 กว่า ล้านราย ส่วน โมบาย แบงกิ้ง มี 12.9 ล้านราย การลดความเสี่ยง ที่ดีที่สุดควรเริ่มต้นด้วยตัวเอง โดยการติดตั้ง โปรแกรมป้องกันภัยคุกคาม, การทำธุรกรรมอย่างระมัดระวัง, หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายสาธารณะ, ติดตามข่าวภัยคุกคามและหาทางแก้ไขป้องกันให้ทันกับ ความเปลี่ยนแปลง ธปท.และสมาคม ธนาคารไทยได้ติดตามการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของธนาคารพาณิชย์อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการทำธุรกรรม ผิดปกติของสถาบันการเงิน จึงถือว่าผู้ให้บริการ ผ่านการกลั่นกรองระดับหนึ่งธปท.และสถาบัน การเงินได้ ประสานงานอย่างใกล้ชิดในการติดตามตรวจสอบให้ระบบทำงานด้วยความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดีจำนวนผู้ใช้งานที่มากขึ้น และปริมาณธุรกรรมทำให้ผู้ใช้งานต้องคอย ติดตามและหาทางป้องกันตัวเองด้วย
          นายจิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคม กล่าวว่า การป้องกันความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์อาจเป็น เรื่องที่ทำได้ยาก ทางออกที่ดีที่สุดคงได้แก่การป้องกันตัวเอง เรื่องความปลอดภัยในส่วนของโครงข่ายมีความปลอดภัย
          นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการ วิจัยด้านการบริหารระบบเศรษฐกิจ สถาบัน วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ปัญหาเกิดขึ้นมาจากคนและระบบ การป้องกันควรทำทั้งที่ตัวผู้ใช้งานระบบ, ผู้ให้บริการโทรศัพท์และสถาบันการเงิน โดยสรุปคือควรมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับชาติ ธนาคารต้องมีระบบเตือนการทำธุรกรรมผิดปกติ มีระบบตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ทำธุรกรรม