บูมค้าออนไลน์มาเลย์ "พาณิชย์"เล็งเจรจาภาคเอกชนร่วมขยายช่องอี-คอมเมิร์ซ

โพสต์ทูเดย์ - สคร.เล็งหารือเอกชนมาเลเซียร่วมส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์  เพิ่มโอกาสและช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ ผู้ประกอบการไทย
          น.ส.พัดชา วุฒิพันธุ์ อัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานฯ เห็นควรให้มีการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอมและ อีฮาลาลดอทคอม เพื่อส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของไทย ให้สามารถเจาะตลาดเข้าถึงผู้บริโภคชาวมาเลเซียได้อย่างทั่วถึง
          ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) อย่างมาก ทำให้ธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเอสเอ็มอีไทยในการร่วมมือกับผู้ให้บริการอี-คอมเมิร์ซของมาเลเซีย ในการขายสินค้าไทยผ่านออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวมาเลเซียได้โดยตรง
          ขณะที่ ปัจจุบันมาเลเซียมีผู้ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซหลายราย รวมถึงชาวมาเลเซียส่วนใหญ่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง 60% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) ในระบบเศรษฐกิจออนไลน์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมฮาลาล ที่ขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียกำลังให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากต้องการเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) อุตสาหกรรมฮาลาลโลก
          ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจอี-คอมเมิร์ซร่วมกันระหว่างสองประเทศ ล่าสุดได้มีการส่งเสริมการจัดตั้งเว็บไซต์ eHalal.com ขึ้นมา ซึ่งเป็นขององค์กรเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซีย คาดว่าในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดบริการจะมียอดขายสินค้าฮาลาลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวมูลค่าประมาณ 300 ล้านริงกิต
          สำหรับเว็บไซต์ eHalal.com มีการเชื่อมโยงกับช่องทางการค้าออนไลน์ที่สำคัญของประเทศต่างๆ สามารถเข้าถึงลูกค้าทั้งในประเทศมาเลเซียและต่างประเทศได้ง่าย โดยเฉพาะตลาดประเทศมุสลิมอย่างอินโดนีเซียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่ต้องการขยายตลาด
          สำหรับกลุ่มธุรกิจฮาลาลของไทยที่มีโอกาสจากการร่วมมือขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์นี้ ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพและความงาม รวมทั้งสินค้าแฟชั่นมุสลิม โดยเฉพาะตลาดอาหารที่ถือเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทย เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศผู้นาเข้าอาหารอันดับ 8 ของไทย มีมูลค่าการนาเข้าประมาณ 3.37 หมื่นล้านบาท/ปี