กสทช.จี้ค่ายมือถือคุมเข้มลงทะเบียนแก้มิจฉาชีพปล้นสกัดก่อการร้าย

แหล่งระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  5 ก.ย. 2559 สำนักงาน กสทช.ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) และ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลักษณะการ เช่าโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ Mobile Virtual Network Operator (เอ็มวีเอ็นโอ) รวมกว่า 20 ผู้ให้บริการ มาหารือ
          ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว กสทช.ได้ประชุมวาระพิเศษเพื่อกำชับผู้ให้บริการทั้งหมดที่จำหน่ายซิมการ์ดมือถือ ที่จำหน่ายไปและลงทะเบียนซิมการ์ดระบบเติมเงิน (พรีเพด) และระบบรายเดือน (โพสต์เพด) เพื่อยืนยันตัวตน เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้มือถือไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายและส่ง ผลกระทบต่อสังคม อาทิ ทำระเบิดเพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบ,และการยักยอก การฉ้อโกงธุรกรรมทางการเงิน
          โดยก่อนหน้านี้ กสทช.ได้กำหนดว่า หากมีผู้ให้บริการไม่จดทะเบียนซิมการ์ด จะมีหนังสือเตือนครั้งแรก ซึ่งหลังจากการประชุมในครั้งนี้แล้ว หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีซิมการ์ดที่ยังไม่จดทะเบียนอย่าง ถูกต้อง สำนักงาน กสทช.จะไม่มีการเตือน โดยจะมีมาตรการรุนแรงให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นๆ หรือเพิกถอนใบอนุญาตการให้บริการทันที