HDS ชูโซลูชั่น Pentaho Enterprise JOURNAL สุดยอดการวิเคราะห์ข้อมูล

ในยุคที่ผ่านมา เราน่าจะได้ยินกับคำว่า "Big Data" ซึ่งเกิดจากการประมูล คลื่นความถี่ 3G เสร็จสิ้นในเมืองไทย โดยนักวิชาการต่างออกมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้งาน DATA บนมือถือที่จะขยายตัวมากขึ้น จากเทคโนโลยีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น จนส่งผลให้พฤติกรรมการใช้งานข้อมูลของคนทั่วไปเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Social Media ที่มากขึ้นอย่างทวีคูณและพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยรไปอย่างมาก
          ทว่าเมื่อยุค 4G ถือกำเนิดขึ้น การใช้งานด้าน DATA กลับเพิ่มมากกว่าทวีคูณ จนเทคโนโลยี Big Data ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลได้ อีกทั้งเมื่อธุรกิจ e-Commerce เติบโตมากขึ้น ความต้องการเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการ e-Commerce จึงมีมากขึ้นกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการ e-Commerce ยังต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
          ด้วยเหตุนี้เอง Hitachi Data Systems (HDS) ผู้ให้บริการโซลูชั่นในด้าน Big Data จึงต้องมีการปรับตัวขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ e-Commerce โดย Big Data ในปัจจุบันจะไม่ใช่เพียงแค่การเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการนำข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จาก Big Data เหล่านั้น
          ดร.มารุต มณีสถิตย์  กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและพม่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (HDS) พูดคุยกับ นสพ.Transport Journal ว่า ปี 2016 เป็นปีแห่งความท้าทายในการรองรับ Big Data, Cloud, Mobility, Social Media และแนวโน้มของ Internet of Things (IoT) ซึ่งได้เข้ามาในทุกส่วนของธุรกิจและสังคมอย่างเป็นจริงและมากขึ้น ดังนั้นในปี 2016  จึงเป็นปีแห่งความท้าทายขององค์กรในการรองรับแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ทางธุรกิจที่เกิดจากแพลตฟอร์มทั้งหลายนี้ สิ่งที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญจึงเป็นเรื่องของการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ด้วยการนำข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในปัจจุบัน ทั้งแบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำไปวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
          โดยหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Pentaho Corporation เมื่อปี 2015 ช่วยให้ HDS สามารถต่อยอดให้ลูกค้าองค์กรได้สามารถขับเคลื่อนข้อมูล Big Data ไปสู่การวิเคราะห์เชิงโจทย์ธุรกิจ (Data Analytic) โดยรวมเอาข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักร (MachineGenerated Data) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงาน (OT) และการวิเคราะห์ขั้นสูงเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดจากการใช้ Big Data และ IoT ให้กับลูกค้า
          "เดิมซอฟต์แวร์ Pentaho เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในรุ่น Community Edition (Pentaho CE) ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์สที่เหมาะสำหรับนักพัฒนาระบบ ส่วน Pentaho Enterprise จะครอบคลุมฟีเจอร์การใช้งานมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่เน้นการวิเคราะห์และการแปรข้อมูลเพื่อนำไปสู่กลยุทธ์เชิงธุรกิจระดับองค์กร อีกทั้งยังเพิ่มเครื่องมือช่วยในการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ให้จัดการได้ง่ายและรวดเร็ว"
          ซึ่ง Pentaho Enterprise ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล Big Data ที่หลากหลายอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจากฐานข้อมูลทั่วไป (Relational Database) ฐานข้อมูลจากระบบวิเคราะห์เฉพาะด้าน (Analytic Database) ที่ใช้ข้อมูลแบบ SQL หรือ No SQL, ad hoc files, Hadoop และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ที่หลากหลาย เช่นจาก จาก Social Media, Log Data และข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักร (IoT) ที่ทำให้การเข้าถึงและเลือกใช้ข้อมูลเพื่อธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
          "สำหรับประเทศไทย ภาครัฐ และเอกชน ตื่นตัวและหันมาให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น แต่ข้อมูลยังคงเป็นทรัพยากรที่หลายองค์กรไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ HDS เรามีเครือข่ายและพันธมิตร ผนวกกับเทคโนโลยีและประสบการณ์ในธุรกิจอุตสากรรมต่างๆ ของกลุ่มฮิตาชิ ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย และทีมผู้เชี่ยวชาญของ Pentaho จะช่วยให้ ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบิ๊กดาต้า และ Internet of Things ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น"
          ดร.มารุต ยังยกตัวอย่างการวิเคราะห์ Big Data ให้ฟังว่า ในอดีตการเรียกแท็กซี่คือเราต้องออกไปที่ถนนใหญ่คอยโบกรถแท็กซี่ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบคือการปฏิเสธผู้โดยสาร หากเรานำข้อมูลปัญหาจากการเดินทางของแต่ละบุคคล ที่อยู่ใน Social Media เราสามารถนำมาแยกแยะวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลที่สำคัญโดยนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ก็จะพบพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้แท็กซี่ว่าเป็นเช่นไร นั่นจึงทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่เป็นการเรียกรถแท็กซี่ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้รถแท็กซี่สามารถเข้ามารับผู้โดยสารถึงที่ และไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้คำนวณค่าใช้จ่ายไว้ให้พร้อม ซึ่งเป็นที่พอใจของผู้โดยสารอย่างมาก เป็นต้น