กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ กระทรวงไอซีที ชวนคนกรุงเที่ยวงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมโชว์ตลาดเกษตรดิจิทัล

 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ กระทรวงไอซีที เชิญชวนประชาชนคนกรุงร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "ตลาดเกษตรดิจิทัล" โชว์สินค้าหลากหลายทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมนำสินค้าเด่นของ Young Smart Farme ร่วมจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตร
          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินงานจัดตลาดนัดสินค้าชุมชน บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้า เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด "เกษตรดิจิทัล" นวัตกรรมและการต่อยอดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 นี้ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการจำหน่ายสินค้าการเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการเกษตรผนวกเข้ากับเทคโนโลการเกษตร เน้นการจัดการและ เน้นการจัดการและส่งเสริมการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบ e-Commerce
          ทั้งนี้ ในส่วนของเกษตรกรก็จะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จัดการการค้าในลักษณะออนไลน์และขยายกลุ่มผู้ค้าได้กว้างขึ้น ประกอบกับเป็นการประยุกต์ใช้ศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดทั้งสองกระทรวงโดยจะมีการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต การสนับสนุนการค้าออนไลน์ การขนส่งสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์การตรวจสอบสินค้าย้อนกลับของผลิตภัณฑ์การเกษตร การสร้างชุมชนให้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ เกิดการผลิตสินค้าบริการผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น ตามนโยบายขับเคลื่อนและสังคมดิจิทัล(Digital Economy) และตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการส่งเสริม สร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาดรายได้ ตลอดจนความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ประกอบการด้าน SMEs และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทยให้เกิดมูลค่าและนวัตกรรมได้ต่อไปภายในงานจะแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ โซนสาธิต และจำหน่ายสินค้าของ ICT, โซนเกษตรดิจิทัล, โซนจำหน่ายสินค้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โซนจำหน่ายอาหารปรุงสุก กิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดง สาธิต ส่งเสริมการขายการสอน และประกวด / แข่งขัน เป็นต้น
          ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมครั้งนี้ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดสรรสินค้าเด่นจากเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer ทั่วประเทศมาร่วมจัดจำหน่ายและแสดงการสาธิตในโซนสินค้าของกระทรวงเกษตรฯ รวม 6 บูธ ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการจัดจำหน่ายและสาธิตทุกสัปดาห์ สินค้าเด่นที่เกิดจากไอเดียและมีการพัฒนาต่อยอดของ Young Smart Farmer ได้แก่ กุยช่ายขาวในซองสุญญากาศ, มะเขือเทศเชอรี่(ผลสด), สมุนไพรไทย, หม่อนสดและผลิตภัณฑ์จากหม่อน, อบเชยกลั่น ชาสมุนไพรอินทรีย์, ข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลิตภัณฑ์จากไรซ์เบอร์รี่, โลชั่นและสบู่ผสมน้ำมันนกกระจอกเทศ, ลำไยพวงทอง, พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน, กุ้งแกล้ม, ต้นอ่อนและชุดเพาะไร้สารพิษ (ทานตะวัน, หัวไชเท้า, ถั่วลันเตา), เมล่อนผลสด, ซาลาเปาสไส้ครีมเมล่อน, สมูทตี้เมล่อน, แคปซูลเห็ดถั่งเช่า, ดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองอบแห้ง เป็นต้น สำหรับกิจกรรมสาธิต ประกอบด้วย การทำกุยช่ายขาวและเมนูสุขภาพ, เมนูสุขภาพจากมะเขือเทศและมาร์คหน้าใส, หอยทอดแป้งไรซ์เบอร์รี่, เต้าฮวยนมสดวุ้นเสาวรสและน้ำสลัดเสาวรส, การปลูกแก่นตะวันเป็นไม้ประดับ, การทำน้ำข้าวกล้องงอก, คั่วกลิ้งเห็ดแครง, สมูทตี้เมล่อน, การทำกุ้งแกล้ม, การเพาะต้นอ่อนทานตะวันและเมนูต้นอ่อนทานตะวัน เป็นต้น
          นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่เป็นผลผลิตพืชสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่นำมร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องสำอาง/ชุดโลชั่นบำรุงผิว เครื่องประดบ ผลไม้แปรรูป/ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งสินค้าทุกชนิดมีมาตรฐานได้รับการรรับรองทั้ง GAP และ GMP พร้อมเรื่องราว Story กำกับ สามารถตรจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ โดยใช้ระบบ QR code หากประชาชนสนใจสินค้าชนิดใดก็สามารถใช้ช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อซื้อขายได้ผ่านเว็บไซต์, Line, Facebook หรือ e-Mail กับผู้ผลิตและจำหน่ายซึ่งเป็นเกษตรกรได้โดยตรง