อินเตอร์ลิงค์เคาะไอพีโอ5.20บ.เปิดจอง7-9ก.ย.

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 200 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5.20 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท หรือ 40% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็นเสนอขายผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทไม่เกิน 60 ล้านหุ้น ขายประชาชนทั่วไป 140 ล้านหุ้น ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันที่ 14 กันยายนนี้
          นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปชำระเงินกู้ 600 ล้านบาท ช่วยลดอัตราหนี้สินต่อทุนเหลือต่ำกว่า 1.3 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.47 เท่า อีกส่วนใช้ลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์