ไอซีทีจัด"ช้อปออนไลน์"เรียกเชื่อมั่น

ไอซีทีเรียกเชื่อมั่น จัดไทยแลนด์ออนไลน์เมกะเซลล์ ตั้งเป้าช้อปออนไลน์ทะลุ 450 ล้าน
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือสพธอ., สมาคม ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานไทยแลนด์ ออนไลน์ เมกะเซลล์ 2016 ลดราคาสินค้าผ่าน ร้านค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.thailand megasale.com ระหว่าง 1-9 ก.ย. 2559  กระทรวงคาดว่าการจัดงานจะช่วยเพิ่มยอดการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น โดยในงานจะมีร้านค้าออนไลน์ 300 ร้าน มีจำนวนสินค้า 10,000 รายการ พร้อมส่วนลดราคา 30-80% ครอบคลุมกลุ่มสินค้าสุขภาพ ไอที เครื่องใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น ฯลฯ ตั้งเป้าจะมี ผู้เข้าชมเว็บตลอดงาน 1 ล้านคน และ มีปริมาณการทำธุรกรรมกว่า 450 ล้านบาท
          วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะมุ่งนำไอซีทีไปใช้เพื่อให้เกิดผลิตผล สำหรับการยกระดับ การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจำเป็นต้องช่วยการผลักดันให้เกิดการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อทำให้อีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมี
          การจัดงานดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญกระตุ้นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
          ทั้งนี้ จากผลสำรวจผู้ซื้อสินค้าและบริการของงานในปีที่ผ่านพบว่า กลุ่มเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพได้รับความนิยมมากถึง 45% อันดับสอง ได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น 27% อันดับสาม กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้า 23% เท่ากันรวมมูลค่าการจับจ่ายต่อคนอยู่ที่ 3,857 บาท และส่งเสริมให้มีนักช้อปหน้าใหม่ที่เพิ่งเคยซื้อครั้งแรกผ่านการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 14%
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. กล่าวว่า ผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่าความสนใจซื้อสินค้าออนไลน์ปี 2559 เพิ่มขึ้น 38.4% ขายสินค้าออนไลน์ 22.3%
          จากที่เปิดลงทะเบียนส่วนลด มี ผู้ลงทะเบียนแล้ว 84,000 ราย ก่อนงานเริ่มคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนถึง 1 แสนราย พร้อมกันนี้ สพธอ. มุ่งพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทุกมิติ ซึ่งรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีมีโอกาสเปิดตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          นอกจากนี้ ผลสำรวจพฤติกรรมของ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 พบภาพรวมคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 6.4 ชั่วโมงต่อวัน โดยสมาร์ทโฟนยังคง เป็นอุปกรณ์หลักที่มีจำนวนผู้ใช้งาน มากถึง 85.5% และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งาน เฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวันสูงกว่าปี 2558 ที่มีผู้ใช้งาน 82% และใช้งานโดยเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวัน