ไอซีทีเร่งเคลียร์ปมดาวเทียม เสนอแผนแม่บทพัฒนากิจการอวกาศและดาวเทียม

 นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ไดไกำชับให้นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที ไปเร่งรัดการดดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานดาวเทียม กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะประเด็นการลดสัดส่วนจากบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จาก 51% เหลือ 40% ก็ต้องชัดเจนว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไร
          "กระทรวงไอซีทีไม่ได้นิ่งนอนใจ ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด เพราะต้องทำให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุด และให้เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องของกฎหมายด้วย"
          นายอุตตมกล่าวว่า สำหรับกิจการดาวเทียมนั้น จะต้องแยกเป็น 2 ประเด็นคือ 1. ประเด็นปัญหาตามสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคม ซึ่งได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2.การวางแผนพัฒนากิจการดาวเทียมทั้งระบบของประเทศ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีแผนแม่บทที่ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำลังเร่งดำเนินการ เพื่อให้เป็นแผนแม่บทกิจการอวกาศและดาวเทียมแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินการของดาวเทียมในประเทศไทยต่อไป คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้
          อย่างไรก็ตาม กิจการดาวเทียมจะต้องมีความชัดเจนว่าการกำกับดูแลจะเป็นหน่วยงานใด ปัจจุบันมีทั้งไอซีที และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปัญหาสัญญาสัมปทานจะแก้ไขอย่างไร เนื่องจากสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดในปี 64 เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะบริหารจัดการดาวเทียมอย่างไร ขณะเดียวกันจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมกับ กสทช.ในลักษณะใด ซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องสร้างความชัดเจน เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความชัดเจนในการวางแผนประกอบกิจการ เช่นเดียวกันกับภาครัฐก็ต้องมีแผนงานในการกำกับดูแล รวมถึงแผนงานการใช้งานดาวเทียมของภาครัฐต่อไปด้วย.--จบ--