ถึงจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ซิป้าเผยผลสำรวจตลาดซอฟต์แวร์ไทยปี 2558 โตแค่ 1.2% จากเศรษฐกิจชะลอตัวและพฤติกรรมการบริโภคซอฟต์แวร์เปลี่ยนจากซื้อมาเป็นใช้บริการบนคลาวด์มากขึ้น คาดปี 59-60 ตลาดยังเติบโตกว่า 4% จากนโยบายพร้อมเพย์ 4 จีและบรอดแบนด์
          นางสุวิมล  เทวะศิลชัยกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) เปิดเผยว่า ซิป้าร่วมกับสถาบันไอเอ็มซี สำรวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ของประเทศไทย ประจำปี 2558 พบว่ามีมูลค่ารวม 52,561 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2557 เพียง 1.2% เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ส่วนปี 2559 คาดว่ายังคงเติบโต 4.4 % มูลค่ากว่า 54,893 ล้านบาท จากปัจจัยหนุนด้านนโยบายพร้อมเพย์ การขยายเครือข่าย 4 จีและบรอดแบนด์ ขณะที่ปี 2560 คาดว่าจะมีการเติบโต 4.3 %และมีมูลค่ากว่า 57,257 ล้านบาท
          สำหรับตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวปี 2558 มีมูลค่ารวม 6,039 ล้านบาท เติบโต 3.5% จากปี 2557 คาดว่ามูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวจะเติบโต กว่า 5% ในปี 2559 และ 6.9% ในปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2558 ของประเทศไทยมีมูลค่า 3,330 ล้านบาท โตขึ้นกว่า 0.3% อย่างไรก็ดีการนำเข้าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์จากต่างประเทศมีมูลค่า 32,944 ล้านบาท ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาในองค์กร (In-House) มีมูลค่า 14,903 ล้านบาท
          ด้าน รศ.ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี ในฐานะผู้ดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า ข้อสังเกตจากผลสำรวจฯพบว่าภาพรวมของการผลิตซอฟต์แวร์มีการเติบโตเพียงเล็กน้อย ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และบริการซอฟต์แวร์ โดยมี Softwareenable Service หรือบริการที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์เช่น Agoda,Ookbee เป็นตัวแปรการเปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในอนาคต  ส่วนเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เช่น คลาวด์ เทคโนโลยี  และซอฟต์แวร์ แอส อะ เซอร์วิส (Software as a Service) ทำให้พฤติกรรมการบริโภคซอฟต์แวร์เปลี่ยน โดยมีแนวโน้มที่จะย้ายไปสู่การใช้บริการซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์แทนการติดตั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น นอกจากนี้ผลการสำรวจยังพบว่า ปี 2558 สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการเปิดการเรียนการสอนในวิชาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น.
--จบ--