ก.วิทย์-ไอซีทีโรดโชว์ขอนแก่นงานสตาร์ตอัพดิจิตอลไทยแลนด์-สู่ภูมิภาค

ขอนแก่น - วันที่ 26 ส.ค. ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รอง ผวจ.ขอนแก่น ร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิดงาน "Startup & Digital Thailand" ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          การจัดงานดังกล่าว เพื่อปลุกกระแสในส่วนภูมิภาค รวมพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมโดย ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ขยายผลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลต่อจากกรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ หวังสร้างความตื่นตัวให้นักศึกษา ประชาชน และนักธุรกิจทั่วประเทศพร้อมให้การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ ไทย)
          ดร.อุตตมกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากที่กระทรวงไอซีทีร่วมกับพันธมิตร ได้จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างความตระหนักใน ด้านการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากับโลกดิจิตอล ส่งเสริมการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านนิทรรศการ การสัมมนาเชิงวิชาการ กิจกรรมสาระบันเทิง เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความหลากหลายมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงานและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการนำเทคโนโลยีไปใช้ในรูปแบบอื่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงสร้างสรรค์ด้วย
          "ในการผลักดันวาระดิจิตอลไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาที่เร่งด่วนของรัฐบาล โดยเวทีเสวนามุ่งเน้นให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น มีความเข้าใจแผนการพัฒนารัฐบาลท้องถิ่นไปสู่รัฐบาลดิจิตอล ให้เข้าใจถึงความจำเป็น ผลกระทบ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน บริการของภาครัฐในยุคดิจิตอล และบทบาทของท้องถิ่นในการยกระดับไปสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์ พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการเน้นให้ความรู้และภาพรวมของ "Startup & Digital Thailand" เป้าหมายเพื่อปลุกกระแสทุกฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิตอลที่ส่งผลกระทบในวงกว้างในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของผู้คนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สถาบันการศึกษา ฯลฯ" ดร.อุตตม กล่าว
--จบ--