รายงานพิเศษ: การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านภาษาสู่การแข่งขันระดับสากล

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เนตความเร็วสูง ไปจนถึงเครือข่าย 3G, 4G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้มีผู้ใช้ งานอินเตอร์เนตผ่านช่องทางต่างๆ ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า 38 ล้านคน โดยมีการใช้งานผ่านมือถือประเภทสมาร์ทโฟนเพิ่มสูง ขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สังคมเกิดพลวัตในหลายด้าน มีผู้พัฒนาการใช้งานอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย โปรแกรมแชทต่างๆ ร้านค้าออนไลน์ เกมออนไลน์สุดฮิตอย่างโปเกมอน โก การชมรายการหรือภาพยนตร์แบบ ออนดีมานด์ รวมไปจนถึงการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี รวมถึงประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายได้มาก
          นายเชาวนนท์ คลังเปรมจิตต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย (Country Manager) บริษัท อิงกู (ไทยแลนด์) จำกัด อีกหนึ่ง องค์กรที่ได้นำระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบ ตัวต่อตัวกับครูต่างชาติที่ได้รับความนิยมใน 12 ประเทศทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถิติการใช้อินเตอร์เนต ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บวกกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ประกอบกับความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาของคนในประเทศจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มองเห็นโอกาสในการแนะนำระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ของอิงกูให้กับคนไทย
          "การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของอิงกู (ENGOO) เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว กับผู้สอนชาวต่างชาติที่ผ่านการ คัดเลือก และฝึกอบรมในการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรหรือหัวข้อต่างๆ โดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ผ่านโปรแกรม สไกป์ (Skype) ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เห็นหน้า ได้ยินเสียง และสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้ในทันที หรือสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยก็ยัง สามารถพูดคุยผ่านทางข้อความ หรือการเรียนผ่านชุดเอกสารการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้อีกด้วย เนื่องจากสไกป์เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเลต หรือสมาร์ทโฟนทุกระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่ได้เลือก และจองเวลาผู้สอนไว้ นอกจากนั้นยังสามารถเลือกหัวข้อในการเรียนได้ตามความต้องการ และเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการได้จากครูผู้สอนกว่า 5,000 คนจาก 60 ประเทศทั่วโลก แบบเป็นส่วนตัว  ในราคาเริ่มต้นเพียง 55 บาทต่อครั้ง และยังสามารถทดลองเรียนฟรีได้ที่ www.engoo.co.th อีกด้วย"
          ดร.จิราพร เกิดชูชื่น ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และตัวแทน คณะกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษว่า "คณะกรรมการมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านภาษาของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยให้เทียบเท่ากับมาตรฐาน CEFR หรือ The Common European Framework of Reference for Languages ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพราะเรามองข้ามการพัฒนาเพื่อแข่งขันในระดับ AEC ไปสู่ระดับสากลแล้ว เราจึงได้จัดหลักสูตร และคอร์สการอบรมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ ข้อจำกัด และพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่แตกต่างกันออกไป  โดยล่าสุด เราได้เลือกใช้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบ ตัวต่อตัวกับครูต่างชาติของ อิงกู ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ"
          "การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบนี้สามารถตอบโจทย์ของเราได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถเลือกช่วงเวลาในการเรียนได้ตามช่วงเวลาว่างของตนเอง อย่างอาจารย์ และบุคลากรที่มีภาระงานมาก และมีเวลาจำกัด หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการออกสู่โลกการทำงานจริง หรือต้องใช้เวลากับการฝึกงาน ทำโปรเจกท์ต่างๆ  ก็สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ รวมถึงยังใช้เวลาไม่มาก เพียงวันละไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ที่สำคัญการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับอิงกู ยังเป็นการเรียนกับชาวต่างชาติแบบตัวต่อตัว ทำให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูดคุยมากขึ้นและสามารถเลือกหัวข้อ หรือทักษะที่อยากพัฒนาเป็นพิเศษได้อีกด้วย โดยสิ่งที่เราคาดหวัง จากโครงการนี้คือบุคลากรมีความกล้า และมีความคุ้นเคยกับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น"
          เชาวนนท์กล่าวเพิ่มเติมว่า "ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สร้างความได้เปรียบในยุคปัจจุบัน ทั้งในหมู่นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ สมัครงาน หรือขอทุน ไปจนถึงคนทำงานหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปจนถึงนักธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยปัจจุบันเรามีผู้สนใจเข้าร่วมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หลากหลายตั้งแต่อายุ 2 ขวบจนถึง 60 ปี และตั้งแต่ระดับที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ไปจนถึงระดับที่ผ่านการเรียนในต่างประเทศมาแล้ว"
          การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัวกับครูต่างชาติ อิงกู ได้รับความนิยมมาแล้วใน 13 ประเทศทั่วโลก เริ่มเปิดดำเนินการ ในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้และได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความแพร่หลายของการเข้าถึงอินเตอร์เนตความเร็วสูง และความครอบคลุมของเครือข่าย 3G และ 4G ในประเทศไทย