"ไนแอนทิค"พร้อมร่วมมือกสทช.จำกัดพื้นที่เสี่ยงเล่นPokemonGo

 ไทยโพสต์ * ไนแอนทิคพร้อมให้ความร่วมมือ กสทช.จำกัดพื้นที่เล่นเกม Pokemon Go ในจุดสุ่มเสี่ยง มอบหมายบริษัท เบเคอร์ฯ เป็นตัวแทน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้รับหนังสือตอบกลับจากบริษัท ไนแอนทิค ผู้พัฒนาเกม Pokemon Go จากสหรัฐ อเมริกาแล้ว หลังจากมีการส่งหนังสือสอบถามแนวทางป้องกันการเล่นเกม Pokemon Go โดยบริษัท ไนแอนทิค ได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นผู้เข้าพบและหารือร่วมกับสำนักงาน กสทช. ซึ่งบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี และไม่ได้นิ่งนอน ใจต่อเรื่องดังกล่าว
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.ได้มอบหมายให้นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคม นาคม เป็นผู้ดำเนินการประ สานงานไปยังบริษัท เบเคอร์ฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไนแอนทิค หากผลการหารือมี ความคืบหน้า สำนักงาน กสทช. จะเร่งแจ้งให้สาธารณชนทราบต่อไป
          สำหรับสาระสำคัญที่สำนักงาน กสทช.ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัท ไนแอนทิคนั้น ได้ขอให้มีการจำกัดพื้นที่การเล่นเกมในเบื้องต้น 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริเวณสถานที่อันตราย เช่น ริมทางรถไฟ ริมแหล่งน้ำ ฯลฯ 2.ศาสนสถาน และโบราณสถาน 3.สถานที่ราชการ และ 4.พื้นที่ส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัยและไม่กระทบต่อบุคคล อื่น.