สรส.ออกโรงหนุนกสท-ทีโอที ค้านนโยบายคนร.ตั้ง 3 บริษัทลูก 

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาหัวข้อ "ผ่าแผนโทรคมนาคมของชาติ CAT-TOT วิกฤตหรือโอกาส...ประเทศไทย"

          นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. กล่าวว่า สรส.ขอออกแถลงการณ์คัดค้านการแปรรูปทีโอทีและ กสท ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที้มีมติเห็นชอบแผนแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือทีโอทีและ กสท โดยให้แยกทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์โครงข่ายของทั้ง 2 หน่วยงานไปตั้งบริษัทลูกร่วมกัน 3 บริษัท โดยเห็นว่าไม่ได้แก้ไขปัญหาเพื่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตามที่กล่าวอ้าง แต่กลับทำให้ทั้ง 2 องค์กรอ่อนแอลง และจะขาดทุนมากขึ้น เข้าข่ายทำลายรัฐวิสาหกิจด้วยการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ออกไป ทั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และฐานข้อมูลลูกค้า ฉะนั้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะไม่มีเหตุผลที่จะมีรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 ดำรงอยู่ต่อไป ในที่สุดรัฐบาลอาจเข้ามายุบกิจการ

          นายสาวิทย์กล่าวว่า สรส.ขอยืนยันว่า กสท และทีโอที ยังมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินธุรกิจของตนเองต่อไปได้ตามแนวทางเดิม สรส.จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแผนแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่ คนร.เห็นชอบ โดยขอให้รับฟังข้อเสนอของสหภาพฯทั้ง 2 แห่ง ในฐานะตัวแทนพนักงานที่เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรตนเองอย่างแท้จริง โดยขั้นตอนต่อไป สรส.จะเข้ามาช่วยเหลือ คือ จะทำอย่างไรให้ข้อเสนอคัดค้านตามที่ได้มีการออกแถลงการณ์ดังกล่าวส่งไปถึงมือนายกรัฐมนตรี

          ด้านนางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน คนร. กล่าวว่า สคร.ยังขอยืนยันในจุดยืนเดิมว่าทั้ง 2 หน่วยงานต้องมีการแยกหน่วยธุรกิจออกมาตั้งบริษัทลูก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านการทำงานและแข่งขันในตลาด และจะไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ หรือซุปเปอร์โฮลดิ้ง

          นายอนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า อยากเสนอให้มีการทำประชามติกับพนักงานทั้ง 2 บริษัทว่าต้องการแยกหน่วยธุรกิจออกไปจริงหรือไม่ ส่วนตัวเห็นว่าการปฏิรูปหน่วยรัฐวิสาหกิจ หัวใจสำคัญหากมีการแยกหน่วยธุรกิจออกมาแล้ว ต้องไม่ทำให้บริษัทแม่ด้อยค่าลง ฉะนั้นส่วนตัวจึงเห็นว่าไม่ควรแยกบริษัทลูกออกไป แต่ควรให้ทั้ง 2 หน่วยงานตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม (อินฟราฟันด์) ขึ้นมาแทน