อินโดฯดันไอซีที อุตสาหกรรมหลัก

โพสต์ทูเดย์ - อินโดนีเซียกางแผนพัฒนาพร้อมผลักดันตลาดไอซีทีโตทะลุกว่า 10% ในปี 2560
          รายงานข่าวจากเว็บไซต์จาการ์ตาโพสต์ เปิดเผยว่า รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าตลาดไอซีทีให้เติบโตขึ้น 10.6% ในปีหน้า พร้อมวางแผนผลักดันสู่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
          นายบัมบัง บรอดโจเนโกโร รัฐมนตรีกระทรวงการวางแผนและพัฒนา เปิด เผยว่า อินโดนีเซียวางเป้าหมายพัฒนา เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่คาดว่าจะเติบโต 10.6% ในปีหน้า โดยจะติดตั้งสายส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ออปติก) ครอบคลุม 440 เมืองใน 34 จังหวัดของอินโดนีเซีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบไอซีทีและอินเทอร์เน็ตในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
          ทั้งนี้ ตลาดขนส่งและกระจายสินค้า (โลจิสติกส์) ของประเทศ คาดว่าจะยังเติบโตราว 7.1% ซึ่งเป็นผลจากการยกระดับไอซีที เพื่อรองรับการค้าขายแบบอี-คอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยรัฐบาลอินโดนีเซียจะเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน ท่าอากาศยานและท่าเรือเพื่อสนับสนุนตลาดไอซีที โดยในปี 2560 รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานกว่า 2.83 แสนล้านบาท
          ขณะที่กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และเอกชนรายใหญ่ของประเทศ เช่น เดลล์ เอชพี ไอบีเอ็ม เป็นต้น ต่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจตลอดจนสร้างผลกำไรด้านการตลาดดิจิทัล รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายต่างเร่งขยายตลาด ทั้งด้านการบริหารข้อมูล การสร้างมูลค่าเพิ่มทางดิจิทัล พร้อมขยายจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล