รัฐบาลเตรียมตั้งรมต.ดิจิตอลวิษณุแจงทูลเกล้าฯใหม่-หลังเปลี่ยนชื่อไอซีที

 วันที่ 20 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเข้าหารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า เป็นการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอล ซึ่งมีนายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมหารือด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมรับกฎหมายใหม่ที่จะออกมาใช้บังคับ หลังจากพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อจากชื่อกระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว
          นายวิษณุกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ จึงต้องเตรียมหลายเรื่อง รวมถึงตัวรัฐมนตรีที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ อีกครั้ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำ เพราะเดิมทูลเกล้าฯ ให้นายอุตตมเป็น รมว.ไอซีที แต่เกรงว่าสังคมจะเกิดคำถามว่าจะลงนามเป็น รมว.ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไร แม้ในทางกฎหมายสามารถทำได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดคำถามทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายในอนาคตจึงต้องเปลี่ยนแปลง ส่วนการเตรียมพร้อมรับกฎหมายใหม่ที่จะออกมานั้นจะเป็นการตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ 5 ชุด โดยไม่อาศัยอธิบดีที่บริหารในรูปแบบกรม หากมีอธิบดีบริหารอำนาจจะเบ็ดเสร็จที่อธิบดี ซึ่งการบริหารในรูปแบบดังกล่าวไม่น่าสะดุดอะไร
          "สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ที่ปฏิรูปและเปลี่ยนชื่อกระทรวง ได้ทำแบบเดียวกันนี้เพื่อตัดปัญหา โดยให้รัฐมนตรีทุกคนลาออก เว้นนายกฯ เพื่อนำชื่อทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ ซึ่งกรณีนี้มี รมว.ไอซีทีเพียงคนเดียว แต่ในที่ประชุมไม่ได้คุยกันในประเด็นนี้" นายวิษณุกล่าว
--จบ--