ซิป้าจับมือ40สถาบันการศึกษาตั้ง"SIPA Tech Startup Club"

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ หรือ SIPA กล่าวว่า SIPA ได้มีการจัดลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมจัดตั้ง SIPA Tech Startup Club เพื่อวางรากฐานการยกระดับบุคลากรของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นขุมกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้ โครงการ พัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Tech Startup
          โดยมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กว่า 40 แห่ง ร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club) หวังเป็นแหล่ง ร่วมไอเดีย ด้านดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ พร้อมบ่มเพาะสู่เส้นทาง Tech Startup ซึ่งงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร gxHoxitTko
          ทั้งนี้ ในระยะแรกของโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Tech Startup มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่าย SIPA Tech Startup Club กว่า 40 แห่ง เป็นเครือข่าย ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นศูนย์กลางการส่งข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม เพื่อร่วมกันสร้าง "ว่าที่ Tech Startup" ขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยซิป้ามีกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ มากมาย อาทิ การเชิญกูรูในอุตสาหกรรม หรือ ไอดอล ด้าน Tech Startup ที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นที่ปรึกษา สำหรับกำลังคนรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ต่อไป