''อุตตม''สั่งลุยติดเน็ตทุกหมู่บ้าน ลั่นเพิ่มอีกหมื่น/ครบทั่วปท.ปี60 

  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถา เรื่อง พลิกบริบทประเทศไทยสู่ดิจิตอล Digital Transformation ในโอกาสการสัมมนาวิชาการของสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ ศูนย์ราชการ ว่า ความคืบหน้าโครงการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศในส่วนของการดำเนินการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ให้เข้าถึงทุกหมู่บ้านในประเทศไทย มูลค่า 15,000 ล้านบาท ล่าสุด ร่างเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) ได้จัดทำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง คาดได้ ผู้ดำเนินการวางโครงข่ายภายในเดือนกันยายน และหลังจากนั้นจะให้ผู้ที่ได้รับเลือกดำเนินการวางโครงข่ายในทันที ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวแม้เกิดการล่าช้าในการดำเนินการ ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการดำเนินกระบวนการต่างๆ อย่างรอบคอบ แต่ทางกระทรวงไอซีทียังมั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นไปตามกรอบเวลาเดิม คือ จะสามารถติดตั้งได้เพิ่ม 10,000 หมู่บ้าน ในสิ้นปี 2559 และครบทุกหมู่บ้านในปี 2560

          นายอุตตมกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 76,000 หมู่บ้าน ในจำนวนดังกล่าวมีโครงข่ายบรอดแบนด์ไปถึงแล้วราว 40,000 หมู่บ้าน ดังนั้น ทางกระทรวงไอซีทีจึงต้องดำเนินการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดังกล่าวให้อีกราว 36,000 หมู่บ้าน

          "โครงการอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ ถือเป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ ถ้าไม่พร้อมคนก็เข้าถึงไม่ได้ แต่ถ้าเข้าถึงได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่ห่างไกลที่จะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในคุณภาพและราคาเทียบเท่าคนในเมือง" นายอุตตมกล่าว และว่า การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 คือ การใช้เทคโนโลยีเต็มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงไอซีที ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ตนเพิ่งได้รับร่างทีโออาร์โครงการดังกล่าว จึงได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง คาดการณ์ว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จตามกำหนดที่ นายอุตตมกำหนดอย่างแน่นอน