แคทรุกบริการแอพพลิเคชั่นภาครัฐ

 นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  หรือ แคท เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐตื่นตัวในการขับเคลื่อนนโบายดิจิตอล โดยหันมาพัฒนาเครื่องมือให้บริการประชาชนผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการอยู่มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในตลาดภาครัฐ
          "บริการแอพฯของแคทเน้นการพัฒนาช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของตนเองด้วยวิธีง่ายๆรวดเร็วทันใจผ่านอุปกรณ์โมบายและสมาร์ทโฟนที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลของคนรุ่นใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานรัฐ กระทรวง ทบวง กรม สามารถติดต่อกับประชาชนได้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
          นายสุรพันธ์กล่าวต่อว่า กลยุทธ์ของแคทเน้นสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นที่ตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานและการใช้งานที่ได้ผลจริง อาทิ แอพฯ "my SSO SMART LIFE" ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) สำหรับผู้ประกันตนใช้ตรวจสอบสถานะข้อมูลประกันสังคมของตัวเอง โดยหลังจากเปิดตัว 3 เดือนมียอดดาวน์โหลดขึ้นท็อปชาร์ตรวมระบบ iOS และ Android สูงถึง 674,000 ครั้ง และเชื่อว่าจำนวนดาวน์โหลดจะเพิ่มขึ้นอีก 13 ล้านคน
          ทั้งนี้ จากผลตอบรับที่ดี แคทจึงตั้งเป้าเดินหน้าต่อเนื่องในการพัฒนาบริการแอพฯภาครัฐ  โดยมีแผนการต่อยอดพัฒนาแอพฯ my SSO SMART LIFE เฟส 2 ที่จะเน้นช่องทางติดต่อให้ประชาชนทำธุรกรรมต่างๆกับ สปส.ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น และพร้อมจะพัฒนาบริการแอพฯร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน--จบ--