''ไอซีที''เทงบ2หมื่นล้านปั้นศก.ดิจิทัล

หนังสือพิมพ์ "กรุงเทพธุรกิจ" สำรวจ แผนลงทุนไอซีทีของภาครัฐและเอกชนปี 2559 พบว่ามีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้าน

          ในจำนวนนี้เป็นงบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นเงิน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติงบจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2559 โดยการนำเงินจากการประมูล 4 จี ส่วนหนึ่งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มาทำโครงการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการยกระดับประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

          งบก้อนดังกล่าว แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 75,000 หมู่บ้าน งบประมาณ 15,000 ล้านบาท และโครงการขยายเกตเวย์ไปยังต่างประเทศ ด้วยงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ไอซีทีมอบหมายให้ 2 รัฐวิสาหกิจ คือ บมจ.ทีโอที และบมจ.กสท โทรคมนาคมดำเนินการ โดยกำหนดว่า ต้องดำเนินโครงการให้เสร็จภายในสิ้นปี 2560

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการวางรากฐานของการใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนไอซีทีไปเริ่ม ปรับเปลี่ยนศูนย์ไอซีทีชุมชน ยกระดับความรู้ ของผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของกระทรวงลงลึกในระดับพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จได้ และทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

          ดังนั้นปี 2559 ศูนย์ไอซีทีชุมชนได้พัฒนา ระบบใหม่ขึ้นจากปัจจุบันที่มีจำนวนราว 2,000 แห่งทั่วประเทศ โดยในแต่ละศูนย์ จะมีระบบเมนเทอร์(พี่เลี้ยง)ที่จะคอยประจำแต่ละศูนย์เพื่อให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจกับบรรดาสตาร์ทอัพผู้ประกอบการหน้าใหม่ ซึ่งงบประมาณที่จะใช้จะเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน มูลค่า 717 ล้านบาท

          อีกทั้ง เพื่อเป็นการรองรับการทำธุรกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ไอซีทียังได้อนุมัติงบ 100 ล้านบาท ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการกระทำ ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญสร้างความมั่นใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าทำให้ผู้ค้าและผู้บริโภคมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าจะมีศูนย์กลางที่พร้อมเป็นที่พึ่ง และช่วยดูแลปัญหาทั้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์และอื่นๆ ค่ายมือถืออัดงบสร้างเสา4จี "แสนล้าน"

          ในส่วนของภาคเอกชน หลังจากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์สิ้นสุดลงไปปลายปี 2558 นอกจากเงินลงทุนค่าประมูลใบอนุญาตแล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการ โทรศัพท์มือถือต้องเร่งดำเนินการคือการสร้าง สถานีฐาน 3จี และ 4จีควบคู่กันไปให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้โมบายอินเทอร์เน็ต โดยบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ประเมินการแข่งขันปี 2559 จะดุเดือดมากขึ้น สิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือ การพัฒนางานด้านการขาย ช่องทางการจำหน่าย และพันธมิตรคู่ค้าส่วนงบประมาณทำตลาดและการลงทุนโครงข่ายคาดว่า จะใช้ไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท

          ส่วนความคืบหน้าการขยายโครงข่าย 3จี และ 4จี เอไอเอสมีทั้งเครือข่ายมีสายและไร้สายที่รวมเป็นอินฟราสตรักเจอร์ไร้สายโดยมีเครือข่ายบนคลื่นความถี่ 3จี 4จีและ 4.5จีแล้ว 58,000 สถานีฐานครอบคลุมประชากรมากกว่า 50%และในสิ้นปีนี้ตั้งเป้าขยายสถานีฐานให้ครอบคลุมประชากร98% เทียบเท่ากับระบบ 2จีในอดีต ปัจจุบัน เอไอเอสมีลูกค้า 4จีแล้วมากกว่า 6 ล้าน เลขหมาย ส่วนบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกย่านความถี่ทั้ง 900/850/1800 และ 2100 เมกะเฮิรตซ์ โดยอีก 2 ปีนับจากนี้ทรูจะลงทุน อีก 57,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการลงทุนปีที่ผ่านมาที่ลงทุนขยายเครือข่ายไปแล้ว 20,000 ล้านบาทตั้งเป้าหมายลูกค้า 4จีในสิ้นปีนี้ไว้ 6 ล้านราย จากเดิม 4 ล้านราย

          บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) แม้จะไม่ชนะการประมูลใบอนุญาต 4จีทั้ง 2 คลื่นความถี่แต่ปีนี้ดีแทคจะสร้างสถานีฐานใหม่ซึ่งเป็นสถานีย่อยอีก 1,000 แห่ง และคาดว่าในสิ้นปีจะขยายครบตามเป้าที่ตั้ง

          ดีแทคยังคงเน้นการขายโครงข่าย บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์เป็นหลักตามในพื้นที่เมือง และคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์พื้นที่ไกลๆ โดยงบลงทุนปีนี้ยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมคือ 20,000 ล้านบาท ส่วนปีหน้าวางงบลงทุนด้านโครงข่ายจะอยู่ในจำนวนที่ไม่ต่างจากเดิมและจะลงทุนไปจนถึงเดือนสุดท้าย ที่สัมปทานสิ้นสุดลง

          ทั้งนี้ ดีแทคจะข   ยายความจุโครงข่ายระบบ 4 จี ภายใต้เทคโนโลยีแอลทีอีทั้งคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ให้ครบ 20 เมกะเฮิรตซ์ตามหัวเมืองใหญ่ซึ่งจะทำให้ดีแทคมีจำนวนสถานีฐานบนคลื่น 1800 จำนวน 6,000 แห่ง สถานีฐานคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์จำนวน 14,000-15,000 แห่ง และสถานีฐานระบบ 2จีคลื่นความถี่ย่าน 1800 จำนวน 11,000 แห่ง  และสถานีระบบ 3จี คลื่นความถี่ย่าน 850 จำนวน 12,500 แห่ง