เอไอเอสนำเทคโนโลยียกระดับชีวิตชุมชนพื้นที่ห่างไกลพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 พลวัต ร่มพฤกษ์
          มีโอกาสติดตาม "เอไอเอส" เฟืองจักรสำคัญใน "โครงการระบบไอซีที และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ไกลถึงศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยความสนใจใคร่รู้
          เพราะอยากเห็นด้วยตาตัวเองนานแล้ว ที่พูดกันว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสำคัญเข้ามาเติมเต็มชีวิตคนไทยให้ก้าวไปทุกๆ ด้านนั้น จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
          ดูจากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง มีเด็กในวัยเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนถึง 105 ชีวิต พื้นที่แบบนี้ อย่าว่าแต่คลื่นมือถือ แม้แต่น้ำประปาไฟฟ้าก็ยังไม่มี
          ใครก็ตามที่เข้าไปทำให้เด็กๆ มี โอกาสเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ต้องก้าวข้าม ขีดจำกัดต่างๆ มากมายเอาการ
          ที่นี่เอไอเอสทำหน้าที่เป็นผู้นำระบบไอซีทีมาเชื่อมโยงการสื่อสารในยุคดิจิทัล จัดทำห้องเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เพื่อเชื่อมต่อโลกการสื่อสารในยุคดิจิทัล
          เอไอเอส ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ พัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ และไฟฟ้าพลังน้ำจากน้ำตก เพื่อนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้ดาวน์โหลดเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้เข้าถึงการเรียนการสอนใหม่ๆ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล
          แต่ละวันเด็ก ๆ จะนำตะเกียงไฟฟ้ามาชาร์จไฟ ก่อนหิ้วกลับ บ้านหลังเลิกเรียน เพื่อได้มีแสงไฟใช้ในยามค่ำคืน จากที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้กันมาก่อน
          นึกภาพความดีอกดีใจเด็ก ๆ ร่วมร้อยชีวิตในวันนั้น ยังขนลุกไม่หาย ทุกคนดีใจที่จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนคนอื่น ๆ
          ถ้าจำกันได้วันที่ได้รับไลเซนส์คลื่น 900 เอไอเอสประกาศชัดเจน จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการใช้ชีวิตของคนไทย มาสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากระบบสื่อสาร และดิจิทัล เซอร์วิส ที่เอไอเอสจะนำมามอบให้
          จากที่ได้สัมผัส ผมเองเชื่อว่าเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เอไอเอสเองยืนยันชัดเจนว่า สำหรับบ้านคีรีล้อม ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ในอนาคตอันใกล้เอไอเอสจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับ พัฒนาสังคมไทย ให้พร้อมสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศ
          ในเร็ว ๆ นี้แน่นอน !!!