สรุปแนว3ทางคุมโปเกมอนโก

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า วานนี้ (9ส.ค.) กสทช.ได้เชิญตัวแทนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย ซึ่งประกอบด้วย 1.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, 2.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE, 3.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC, 4.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และ 5.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
          รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน, การส่งเสริม คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และกระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมหารือพูดคุยเพื่อหาแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมถึงการให้บริการเกมส์ Pokemon GO เนื่องจากเมื่อได้เปิดดาวน์โหลดเกมดังกล่าวในประเทศไทย แล้วได้รับร้องเรียนถึงการเข้าไปเล่นเกมในสถานที่ไม่เหมาะสมหลายแห่ง รวมถึงการเล่มเกมบนถนนสาธารณะที่อาจขาดความระมัดระวังก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
          โดยเบื้องต้นในที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันใน 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้ ข้อที่1.ควรให้มีการจำกัดพื้นที่ในการเล่นเกมส์ จำนวน 4 โซนด้วยกัน ได้แก่ 1.ตามสถานที่อันตรายต่างๆ เช่น ถนน แม่น้ำ ภูเขา รางรถไฟ หรือสถานที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 2.ตามศาสนสถานสำคัญ เช่น วัด โบราณสถานต่างๆ 3.ตามสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานความมั่นคง และ 4.สถานที่ส่วนบุคคล หรือบ้านที่อยู่อาศัย
          ทั้งนี้ ทางสำนักงานกสทช.จะมีการทำหนังสือถึงบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเกมส์ดังกล่าว ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในการเพิกถอนจุดต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้น 4 แห่ง และหากมีการกำจัดจุดเพิ่มอีก ก็จะส่งเรื่องเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
          ข้อที่2.ขอความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการทุกราย ให้มีการจัดทำคู่มือในการใช้งาน ในการเล่นเกมส์ เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน ให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูล โดยให้ระยะเวลาในการจัดทำคู่มือดังกล่าว 3 วัน แล้วต้องนำเผยแพร่ให้แก่ผู้บริโภคได้รับรู้อย่างทั่วถึง
          สุดท้ายข้อที่3.ควรจะต้องมีการแจ้งไปยังผู้เล่นเกมส์ ถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมส์ดังกล่าว เช่น ค่าจัดซื้อไอเท็ม รวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น จากการใช้งานที่เกินค่าบริการที่สมัครแพ็คเกจเอาไว้ เพื่อป้องกันค่าใช้บริการเกินยอด และให้ระวังและควบคุมค่าใช้จ่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากเท่าที่ กสทช. พบข้อมูลคือการซื้อไอเทม หรือการซื้อสินค้าเพิ่มในเกมบางรายการมีราคาประมาณ 2,000-3,000 บาท