CTHดื้อแพ่งเมินส่งแผนฯเยียวยาลูกค้า

โพสต์ทูเดย์ - กสท.สั่งซีทีเอชส่งแผน เยียวยาสมาชิกก่อนยุติบริการใน 7 วัน ฝ่าฝืนโดนปรับวันละ 2 หมื่นบาท
          ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อ วันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งหนังสือถึงบริษัท ซีทีเอช เคเบิ้ล ทีวี กรณีจะยุติการให้บริการลูกค้าทั้งหมดในวันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยให้ชี้แจงรายละเอียด จำนวนลูกค้า และแผนมาตรการเยียวยาลูกค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากฝ่าฝืนจะกำหนดโทษปรับวันละ 2 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน และหากยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอยู่อีกจะใช้มาตรการทางปกครองที่สูงขึ้นต่อไป
          "กรณีซีทีเอชนั้นยังมีกรณียุติการให้บริการลูกค้าบนดาวเทียมไทยคม KU-Band ด้วย เพราะก่อนหน้านี้ กสท.ได้มีมติให้ ซีทีเอชส่งแผนเยียวยามาให้ กสท.ภายใน 7 วันไปแล้ว แต่จนขณะนี้ซีทีเอชยังไม่ส่งแผนมาให้ กสท.จึงมีมติให้ส่งหนังสือแจ้งอีกครั้ง พร้อมกำหนดบทลงโทษปรับ วันละ 2 หมื่นบาท หากยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอีก จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 7 วัน และหากยังฝ่าฝืนอยู่อีกจะ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป" นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าว
          นายภักดี ระบุว่า กสท.ยังมีมติปรับช่องสปริงนิวส์ 5 หมื่นบาท กรณีออกอากาศรายการเผชิญหน้า Face Time วันที่ 20 ก.ค. ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ พร้อมออก คำสั่งเตือนวอยซ์ทีวี กรณีรายการ Tonight Thailand วันที่ 25 พ.ค. ซึ่งขัดประกาศ คสช.