ทีโอทีเลือดไหลไม่หยุด! ลูกค้าแห่ยกเลิก

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ทำหนังสือถึงนายมนต์ชัย หนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เพื่อขอยกเลิกการเช่าระบบสื่อสารการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ที่เชื่อมผ่านแดนเมียนมา ลาว และมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. นี้เป็นต้นไปเนื่องจากกรมการปกครองได้ว่าจ้างบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบสื่อสารจากสำนักงานทะเบียนอำเภอไปยังสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนจำนวน 46 แห่งเรียบร้อย ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องเช่าระบบสื่อสารของทีโอทีอีกต่อไป ทั้งนี้ กรมการปกครองถือว่าเป็นลูกค้ารายสำคัญของทีโอทีที่มีความสัมพันธ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี แต่สามารถยกเลิกเช่าระบบสื่อสารจากทีโอที
          นอกจากนี้ในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.59) ยังมีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของทีโอที ทั้งบริการเอดีเอสแอล และบริการเอฟทีทีเอ็กซ์ ได้ทยอยแจ้งยกเลิกการใช้บริการราว 200,000 ราย ส่งผลให้รายได้บริการอินเตอร์เน็ตของทีโอทีลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก (เอ็ฟทีทีเอ็กซ์) มีการแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัด เอกชนที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตได้ทยอยเจาะตลาดและใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นหลากหลาย เช่น การติดตั้งฟรี โปรโมชั่นค่าบริการฟรี 5 เดือน เริ่มคิดค่าบริการเดือนที่ 6 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการเริ่มตั้งแต่ 199 บาท, 299 บาท, 399 บาท จนถึงสูงสุด 1,999 บาท ขณะที่บริการของทีโอทีไม่หลากหลายและไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
          เช่นเดียวกับบริการมือถือ 3 จีทีโอที ปัจจุบันเหลือผู้ใช้บริการเพียง 200,000 เลขหมายเท่านั้น โดยเป็นการปรับลดลงทุกเดือน หรือเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค ถือว่ามากกว่า 412,549 เลขหมาย หรือ 60% โดยเดือน ม.ค มีลูกค้า 612,549 เลขหมาย เดือน ก.พ. 598,900 เลขหมาย เดือน มี.ค. 377,002 เลขหมาย เดือนเม.ย. 322,444 เลขหมาย เดือน พ.ค. 235,700 เลขหมาย เดอน มิ.ย.225,800 เลขหมาย ส่วนรายได้ 3 จี บริการห่วยไม่มีใครร้องเรียนเพราะเป็นพนักงานทีโอทีและญาติพนักงานเท่านั้นที่ใช้ เพราะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากตลอด 2 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอทีได้สั่งให้ยุติทำการตลาดและจะหาพันธมิตรธุรกิจ แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่สามารถหาพันธมิตรได้ ขณะที่ทีโอทีมีต้นทุนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 3 จีและมีภาระชำระเงินกู้ ซึ่งถือว่าทีโอทีเสียโอกาสอย่างมาก เพราะมีคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 15 เมกะเฮิรตซ์ แต่ไม่สามารถนำมาสร้างรายได้ให้องค์กรได้.