ปั้นข้าราชการพันธุ์ดิจิทัลสานฝันไทยแลนด์ 4.0

กดปุ่มเปิดป้ายไปแล้ว "สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ" หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA)โดยจะมีความร่วมมือระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ สรอ. และพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหิดล, ธรรมศาสตร์, พระจอมเกล้าธนบุรี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ International Academy of CIO (IAC) และ ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA) เป็นต้น
          "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานด้วยตนเอง พร้อมย้ำว่าข้าราชการต้องเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยมอบให้สำนักงาน ก.พ.และ สรอ.ไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ว่าบุคลากรภาครัฐตำแหน่งใด ระดับไหนต้องมีชุดความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Skills Set) ประเภทใดบ้าง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่ใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่อไป
          "เรื่องเทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ไทยอาจเริ่มช้าไปแต่เราเห็นความสำคัญจึงต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทำให้สอดคล้องมีเป้าหมายเดียวกัน และเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ประชาชน และการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรภาครัฐ"
          "อุตตม สาวนายน" รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เสริมว่า ปัจจุบันอันดับประเทศไทยใน International e-Government Rankings Survey 2016 Report อยู่ที่ 21 จาก 65 ประเทศ ขยับจากอันดับที่ 23 ขึ้นมาและถือเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และอันดับ 5 ของเอเชีย ซึ่งเป็นการประเมินจากระบบการทำงาน การพัฒนาบุคลากร การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล
          โดย "TDGA" จะมีหน้าที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม และมีการประเมินหน่วยงาน ต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และระบบที่เป็นตัวชี้วัดนโยบาย รวมถึงการพัฒนาสมาร์ทเซอร์วิส การใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว คาดว่า โครงการส่วนใหญ่จะเห็นเป็นรูปธรรมภายใน ต.ค.นี้
          "ศักดิ์ เสกขุนทด" ผู้อำนวยการ สรอ. กล่าวว่า Digital Skills Set จะครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งหลักสูตรของ TDGA มีทั้งหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ระดับรองหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารที่เตรียมขึ้นเป็น CIO : Chief Information Officer และ e-Government Exchange Program สำหรับผู้บริหารที่ดูแลด้านเทคนิคขององค์กรที่ต้องติดตาม และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ผ่านมามี ผู้อบรมแล้วกว่า 480 คน รวมถึงมีหลักสูตรอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่ได้ผ่านการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแล้วกว่า 8,000 คน
          ไม่เฉพาะบุคลากรในหน่วยงาน รัฐ ฟาก "ทีโอทีและแคท" (กสท โทรคมนาคม) ก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเช่นกัน หลังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติให้ทั้งคู่ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ จนเป็นเหตุให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งทีโอทีและแคท นัดรวมตัวกันเพื่อคัดค้านในวันที่ 10 ส.ค.นี้ แม้รัฐมนตรี "ไอซีที" จะให้ผู้บริหารไปทำความเข้าใจกับพนักงานว่าถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ทั้งรับประกันว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการจะไม่ต่ำกว่าเดิม
          โดย "นายกรัฐมนตรี" ย้ำว่า ถ้าจะก้าว ไปสู่การเป็นประเทศ 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลต้องปรับปรุงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พัฒนาหน่วยงาน และบุคลากรของภาครัฐ จึงอยากฝากไปถึงทีโอทีและแคท ด้วย ไม่เช่นนั้นเจ๊งหมด รัฐบาลช่วย ไม่ได้ ดังนั้นรัฐวิสาหกิจอย่ามาประท้วง ถ้าประท้วงมีเรื่องแน่ ไม่ได้ขู่แต่จะ เอาจริง เพราะรัฐวิสาหกิจจะล้มละลายอยู่แล้ว
          "คนยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หลายคนติดอยู่ที่เดิม ติดองค์กร ติดที่ผลประโยชน์ ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปไม่ได้"