กสทช.ดันลงทะเบียนซิมนักเที่ยว

โพสต์ทูเดย์ - กสทช.ร่วมมืออาเซียนลุยลงทะเบียนซิมนักท่องเที่ยว แก้ปัญหาความปลอดภัย เล็งลดค่าบริการโรมมิ่งในอาเซียน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุม 2016 ATRC Dialogue ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้หารือร่วมกันถึงเรื่องการลงทะเบียนซิมสำหรับนักท่องเที่ยวให้แสดงตำแหน่งที่อยู่ (โลเกชั่น) เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบติดตามตัวผู้กระทำผิด ตลอดจนด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิกอาเซียน
          ทั้งนี้ แผนลงทะเบียนซิมสำหรับ นักท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้ทันที คาดจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และ แก้ปัญหาชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมาย ซึ่งมั่นใจว่าแนวทางดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบและสิทธิของนักท่องเที่ยว ด้วยเป็นกติกาบังคับของประเทศ ซึ่งในอนาคตจะออกเป็นกฎเกณฑ์บังคับให้เจ้าของโครงข่ายแต่ละค่ายนำไปปฏิบัติ
          "ที่ผ่านมามีหลายประเทศใช้การ ลงทะเบียนซิมแล้ว เช่น มาเลเซีย ซึ่งซิม นักท่องเที่ยวได้รับความนิยมอย่างมาก" นายฐากร กล่าว
          สำหรับการกำกับดูแลโครงข่ายคมนาคมของอาเซียน จะเน้นการทำงานร่วมกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ การปรับอัตราค่าบริการของชาติอาเซียนให้เป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด การใช้โครงข่ายร่วมกัน ความปลอดภัยทางไซเบอร์และธุรกรรมทางการเงิน ทำให้มีความเป็น ไปได้สูงที่อัตราค่าบริการโรมมิ่งจะมีราคาต่ำลงในแต่ละประเทศอาเซียน