ลุยยกระดับศูนย์ดิจิตอลชุมชน บ่มเพาะเครือข่ายสร้างโอกาส-อาชีพ-รายได้

 นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ขณะนี้ไอซีทีได้เร่งเดินหน้ายกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 2,280 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชน โดยจะนำร่องในพื้นที่ทีอ่มีความพร้อมทั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึง ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งและบุคลากรที่จะนำความรู้ต่างๆไปให้ชุมชนด้วย เบื้องต้นในปีนี้จะยกระดับเป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชน 600 แห่ง ส่วนที่เหลือจะทยอยดำเนินการ
          "ในอดีตศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเป็นเหมือนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันพฤติกรรมของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีโทรศัพท์มือถือ ที่เป้นสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต อยู่ที่ไหนก็เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ จากเดิมไม่มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ) ก็ต้องมีบริการ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ผู้นำชุมชนต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นแกนหลักชักชวนชุมชนให้มาเรียนรู้ต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยีมาร้างนวัตกรรมการผลิตในชุมชน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโอทอป และค้าขายผ่านออนไลน์ได้โดยไอซีที มีเป้าหมายที่จะให้เกิดร้านค้าชุมชนออนไลน์ 10,000 ร้านค้า มียอดขายสินค้าออนไลน์มากกว่า 120 ล้านบาท ในปี 2560"
          นายอุตตมกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนโพธิการาม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด และศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลโกรกุแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะสามารถสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในการสั่งซื้อผ่านออนไลน์ อาทิ ตุ๊กตาไหนพรม น้ำผึ้ง ปลาร้าบอง ผ้าไหม ข้าวสาร เป็นต้น ดังนั้น การมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกหมู่บ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงกำชับให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะต้องติดตั้งให้ได้ 10,000 หมู่บ้านภายในสิ้นปี ขณะที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จะต้องขนส่งสินค้าให้ดีมีคุณภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น
          นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรหมู่บ้านดอนหวาย อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่นำความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มาต่อยอด จนขายข้าวขายปุ๋ยคอกอัดผ่านออนไลน์สร้างรายได้เดือนละ 10,000 บาท และเพ่มเป็นเดือนละ 100,000 บาท ซึ่งเป็นผลจากกระแสการบริโภคอาหารปลอดสารเคมี ที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ ซึ่งผู้บริโภคให้ความสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตสินค้าเกษตร.