ก.วิทย์ผนึกไอซีที ลุยจัดมหกรรม"Startup Thailand"

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน Startup Thailand 2016 และงาน Digital Thailand 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมงานทั้งสองงานกว่า 50,000 คนนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์"ประเทศไทย 4.0"ของรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงไอซีทีจึงร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลักอีกครั้งหนึ่ง ในการกระจายโอกาสให้คนไทยได้เห็นถึงพลังของประชาคมสตาร์ทอัพที่นำไอเดียผนวกกับเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน โดยงาน Startup Thailand & Digital Thailand จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 5-7 สิงหาคม2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (CMECC)วันที่ 26-28 สิงหาคม ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น และปิดท้าย วันที่ 16-18 กันยายน ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่าจังหวัดภูเก็ต
          ด้าน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่จะนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายให้เกิดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและโอกาสที่มาพร้อมกับโลกยุคดิจิทัล